Kreditni limit po tekućem računu (debitne kartice)

 

Kreditni limit po tekućem računu (debitne kartice)
  Svrha
   Nenamjenski, gotovinski kredit
  Iznos kredita
   50 € – 10.000 €
  Rok
   3 – 24 mjeseca
  Način otplate
   Redovni prilivi
  Nominalna kamatna stopa
   13,00% – 18,00% godišnje, fiksna
  Naknada za odobrenje kredita
   od 1,20%
  Zatezna kamata
   2,00% mjesečno
  Valuta
   EUR

 

Bonitet i instrumenti obezbjeđenja:

 • Bonitet se utvrđuje u skladu sa metodologijom za procjenu boniteta. U zavisnosti od boniteta kredit može biti odobren bez žiranata i najviše do 2 žiranta;
 • Umjesto jednog žiranta kao instrument obezbjeđenja može se uzeti jemstvo pravnog lica (privrednog subjekta), pod uslovom da je bonitet pravnog lica u kategoriji dobre aktive ili aktive sa posebnom napomenom;
 • Sadužnik može poboljšati bonitet;
 • Ukoliko je sredstvo obezbjeđenja hipoteka nad nepokretnostima jemci nijesu potrebni.

 

Primjer kredita možete vidjeti niže

Kreditni limit po tekućem računu (debitne kartice)
Iznos 480,00€
Rok otplate (u mjesecima) 6
Kamatna stopa (godišnja) 14,5%
Provizija 1,20% (5,76€)

*Napominjemo da za ovu vrstu kredita nema anuiteta, znači nakon isteka od 6(šest) mjeseci klijent može da produži isti ili da ga vrati u cjelosti.

 

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za odobrenje limita,
 • Original (na uvid) i fotokopiju lične karte ili vozačke dozvole (rezident) ili putne isprave (rezident ili nerezident);
 • Saglasnost za pristup podacima Kreditnog registra Centralne Banke Crne Gore;
 • Fotokopiju strane putne isprave koja sadrži odobrenje privremenog boravka izdatog od strane Uprave policije Crne Gore (nerezident);
 • Ovjeru podataka za Dužnika. Ovjeru podataka za Sadužnika i/ili Jemaca (obrazac Banke) kao potvrdu o zaposlenju, ugovori o radu ili djelu, penzioni ček, sudsku presudu i slično (dokumentaciju koja nedvosmisleno potvrđuje redovne i dodatne izvore prihoda, ukoliko ih Klijent navede u zahtjevu za kredit sa namjerom da isti budu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja kreditne sposobnosti);
 • Administrativnu zabranu na primanja Klijenta, uredno potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica (Obrazac Banke);
 • Izjavu o povezanim licima (obrazac Banke);
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – fotokopije svih ugovora koje je Klijent zaključio sa drugim poslovnim bankama sa sjedištem u Crnoj Gori, alternativno – kartice prometa/ili potvrde od finansijskih institucija po kreditnim partijama koje su vezane za ugovore o kreditu koji su aktivni na dan prijema zahtjeva za odobrenje kreditnog proizvoda;
 • Izvod tekućeg računa preko kojeg su vršene isplate zarada ili drugih primanja tokom perioda koji (po pravilu) 3 mjeseca prethodi mjesecu u kojem se zahtjev podnosi (ukoliko Klijent nije ista primanja ostvarivao putem računa koji je otvoren kod Banke);
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno, izjavu poslodavca o obaveznoj uplati zarade za Korisnika kredita;
 • Ostala dokumentacija, prema potrebi.

 
Dokumentacija:
 
Ovjera podataka za dužnika
 
Za sve dodatne informacije posjetite najbližu filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na info@prvabankacg.com

 

 

 

 

 

 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne