Elektronsko bankarstvo

Kursna lista - 20.08.2018.

valutakupovnisrednjiprodajni
CHF0.868760.881990.89522
GBP1.099641.116381.13313
USD0.864720.877890.89105

Kompletna lista

Najčešće postavljana pitanja

Kartično poslovanje

 

 

Koji je postupak za dobijanje nove kartice i koliko traje?

 

Sve što je potrebno uraditi da biste dobili novu karticu jeste da sa fotokopijom Vašeg identifikacionog dokumenta, dođete do neke od naših poslovnica, nakon 25. u onom mjesecu u kom je Vaša kartica istekla.

Ukoliko nikada ranije niste imali karticu, i aplicirate za nju po prvi put, potrebna Vam je pristupnica koju možete odštampati klikom na Debitne kartice | Prva Banka Crne Gore .   

Pristupnicu popunite i uz fotokopiju identifikacionog dokumenta predajete na nekom od šaltera Prve banke. Uobičajeno vrijeme potrebno za izradu kartice je sedam dana od dana odobrenja zahtjeva. U slučaju potrebe, postoji i mogućnost njenog hitnog izdavanja, u roku od 24 sata.
Na kartici je istaknut rok do kog važi i nakon njega ne možete je koristiti.

 

Šta uraditi u slučaju krađe ili gubitka kartice?

 

U slučaju gubitka ili krađe kartice odmah nazovite Call centar na +382 19891, kako bismo blokirali karticu i smanjili mogućnost da bude zloupotrijebljena.
Nakon toga, neophodno je da najkasnije u roku od dva dana, pisanim putem obavijestite neku od naših filijala o krađi ili gubitku.
U filijali koja Vam je izdala karticu dobićete novu.

 

Šta moram znati kod korišćenja bankomata, a šta kada sam na prodajnim mjestima?

 

Kod upotrebe bankomata karticu ubacite u bankomat, a zatim će se od Vas tražiti da odaberete jezik koji želite koristiti. Nakon toga unosite svoj PIN kod i na ekranu bankomata nude Vam se opcije podizanja gotovine, provjere stanja, promjene PIN koda i resetovanja PIN koda. Zavisno od toga šta želite uraditi, birate željenu opciju.
Na kraju, dobićete priznanicu koju možete zadržati zbog Vaše evidencije.
Kada ste u nekom od prodajnih objekata, u trenutku plaćanja dajte prodavcu svoju karticu i on će je provući kroz takozvani POS terminal. Zatim ukucajte Vaš PIN kod i time završavate, verifikujete plaćanje. Takođe, kao kod bankomata, dobijate priznanicu kao potvrdu uspješne transakcije.

 

Na koji način provjeravate stanje na kartici?

 

Na bankomatima odaberite opciju  „provjera stanja“,  a da biste sms porukom dobijali obavještenja o svakom odlivu ili prilivu na Vaš račun, zatražite aktivaciju ove usluge na nekom od  šaltera naše banke. Ako aktivirate e-banking, stanje na računu možete provjeravati i putem interneta. Ova usluga štedi Vaše vrijemei na taj način kontrolišete stanje na kartici,  jednostavno i sigurno.

 

Kako koristiti karticu na što bezbjedniji način? 

 

Navodimo Vam par savjeta kako da Vaša kartica bude što bezbjednija.
Prije svega, uvijek čuvajte Vašu karticu i provjerite s vremena na vrijeme da je uz Vas. Druga važna stvar jeste da Vaš PIN kod čuvate u tajnosti i zahtijevate da se sva plaćanja odvijaju u Vašem prisustvu. Kada unosite PIN kod obratite pažnju na to da ste ga zaklonili od drugih pogleda, a kod bankomata osmotrite okolinu i izbjegavajte neosvijetljene lokacije, zaklonite tastaturu bankomata dok ga koristite. Naposletku, prije kupovine na POS terminalima uvijek provjerite iznos transakcije.

 

Krediti

 

 

Koliki je najveći iznos gotovinskog kredita koji mogu dobiti bez žiranata?

 

Klijentima koji imaju zadovoljavajuću kreditnu sposobnost, Prva banka nudi mogućnost zaduženja do 5.000,00 eura € bez žiranata. Za detaljnije informacije, preporučujemo da dođete do neke od naših filijala.

 

Šta znači izraz koji možemo često čuti „bonitet“?

 

Bonitet predstavlja platnu sposobnost, koliko ste u mogućnosti da Vašim primanjima izmirujete finansijske obaveze koje imate ili planirate imati.

 

Koja je razlika između učešća i depozita kredita?

 

Razlika između učešća i depozita je u tome što se depozit polaže na račun banke, koristi se kao obezbjeđenje za kredit, i ostaje na njemu do otplate kredita, kada ga dobijate nazad. Sa druge strane, učešće postoji samo kod namjenskih kredita, Vi učestvujete određenim procentom novca u namjeni kredita i na taj način smanjujete ratu.

 

Kakvi su uslovi za kredit penzionerima i može li se kredit dobiti bez žiranata?

 

Penzioneri mogu dobiti kredit bez žiranata, ukoliko u trenutku dospijeća poslednje rate, imaju najviše 75 godina. Kredit se daje u iznosu od 300,00 eura do 10.000,00 eura , na rok od 3 do 84 mjeseci, nominalna kamatna stopa je 9,99% godišnje, a zatezna 2,00% na mjesečnom nivou.
Primjera radi, za iznos od 8.000,00 eura , na rok od 7 godina, godišnja kamatna stopa bila bi 9,99%, provizija 1%, efektivna kamatna stopa 11,64%, što bi značilo da je ukupan iznos koji vraćate 11. 404,27 eura.
Kliknite kredite za sve detalje o kreditima koje Prva banka nudi.

 

Imam nekretninu koju bih dao kao hipoteku. Da li mogu dobiti kredit?

 

Hipoteka predstavlja sredstvo koje obezbjeđuje da ćete vratiti kredit, ali nije sredstvo vraćanja kredita. Da biste dobili kredit neophodno je da ste u radnom odnosu i da primate platu preko računa otvorenog u našoj banci.

 

Platni promet

 

 

Na koji način otvara devizni račun fizičko, a kako pravno lice?

 

Da biste otvorili devizni račun kao fizičko lice, dovoljan Vam je identifikacioni dokument, koji prilažete na šalteru.

Da bi pravna lica otvorila devizni račun, moraju popuniti zahtjev za otvaranje deviznog računa i nakon toga zaključuju Ugovor sa bankom. Ukoliko, kao pravno lice, imate otvoren račun u unutrašnjem platnom prometu, osim zahtjeva, ne treba da dostavljate drugu dokumentaciju, jer je ista već arhivirana u bazi platnog prometa. Postojeća dokumentacija koristi se za otvaranje Vašeg deviznog računa. 

 U slučaju da nemate račun u unutrašnjem platnom prometu, a želite da otvorite devizni račun, potrebno je da dostavite istu dokumentaciju koja je neophodna za otvaranje računa u unutrašnjem platnom prometu. Za otvaranje deviznog računa pravnog lica, potrebno je  dostaviti i sljedeću dokumentaciju

 

Šta je potrebno fizičkom, a šta pravnom licu da bi poslali novac u inostranstvo?


Ukoliko ste fizičko lice, potrebna Vam je sledeća dokumentacija , da biste poslali novac za inostranstvo: osnov po kojem se vrši plaćanje, instrukcije deviznog računa ino-korisnika, potpune instrukcije podrazumjevaju dostavljanje tačnih podataka (IBAN, SWIFT CODE, kompletne adrese, osnov plaćanja), popunjen i potpisan Nalog za izvršenje transfera sa inostranstvom.
Za prenos sredstava sa deviznog na tekući račun, dostavljate nam popunjen Zahtjev za prenos sredstava sa deviznog na tekući račun.
Pravna lica, za slanje novca u inostranstvo dostavljaju sledeću dokumentaciju: osnov po kojem se vrši plaćanje (faktura, profaktura, ugovor…), instrukcije deviznog računa ino-korisnika (potpune instrukcije podrazumjevaju dostavljanje tačnih podataka (IBAN, SWIFT CODE, kompletne adrese, osnov plaćanja)), popunjen i potpisan Nalog za izvršenje transfera sa inostranstvom.
 Za prenos sredstava sa deviznog na tekući račun, potreban Vam je  Zahtjev za prenos sredstava sa deviznog na tekući račun na memorandumu, firme potpisan od strane ovlašćenog lica.

 

Kako se može izvršiti uplata iz inostranstva na devizni račun fizičkog lica?

 

Za transfer novca iz inostranstva koriste se loro doznake (računi stranih banaka u našoj). Klijent koji šalje novac mora imati instrukcije za transfer u određenoj valuti, koje se mogu dobiti u bilo kojoj filijali banke.

 

Kako se izvršava uplata iz inostranstva na devizni račun pravnog lica?

 

Loro doznaka je instrument plaćanja u međunarodnom platnom prometu, posredstvom kojeg Vi, kao pravno lice, vršite naplatu potraživanja iz inostranstva ili realizujete ostale novčane prilive iz inostranstva.
 Da bi loro doznaka bila realizovana, ukoliko aktivirate usluge e-bankinga , ne morate dolaziti u banku, već ćemo Vas mi obavijestiti o prilivu iz inostranstva.
 Naknada za priliv na devizni račun pravnih lica se ne naplaćuje.

 

Može li se stanje na računu provjeriti telefonom?

 

Stanje na računu, u bilo kom trenutku, možete provjeriti preko Vašeg telefona. SMS servis omogućava obavještenja o prilivu i odlivu sa Vašeg računa, a informacije o stanju na računu, dobijate slanjem poruke Saldo na broj 14747 za 067 i 068 mreže i na broj 069/364 444 za 069 mrežu. Aktiviranje ovog servisa je besplatno.

 

E-banking

 

 

Na koji način aktivirati e-banking?

 

Da biste aktivirali e-banking, morate biti klijent naše banke i popuniti  pristupnicu. Na taj način aktivirali ste sebi usluge elektronskog bankarstva i možete imati uvid u Vaše račune, kreditnu karticu, kredit. Provjeru stanja na računu i informacije o prilivima na Vaš račun kao i odlivima sa Vašeg računa možete provjeriti kako telefonom (na Vaš telefonski broj stižu poruke obavještenja o svakoj promjeni na Vašem računu), tako i putem e-maila i Web Info servisa. 

 

Koje su prednosti e-bankinga?

 

Prednosti koje ćete imati koristeći usluge e-bankinga su: mogućnost obavljanja novčanih transakcija sa bilo koje lokacije u zemlji ili u inostranstvu, 24 časa dnevno, 365 dana u godini; ekonomičnost –ušteda vremena i smanjenje troškova, nema odlaska u Banku i ograničenja radnim vremenom; bezbjednost/sigurnost (svi e-servisi su maksimalno zaštićeni najsavremenijim metodama šifrovanja, digitalnih potpisa i sertifikata); kao i jednostavnost upotrebe.

 

Koje su cijene korišćenja servisa e-bankinga?

 

Tarife za korišćenje elektronskog bankarstva
Web info – pregled računa bez mogućnosti plaćanja preko interneta 0,60 € mjesečno
Web plaćanje 1,00 € mjesečno
E-mail obavještenje o prilivu i odlivu sa računa 1,20 € mjesečno
SMS obavještenje o prilivu i odlivu sa računa 0,60 € mjesečno
E banking paket SMS i Web info 1,00 € mjesečno
E banking paket SMS i Web plaćanja 1,50 € mjesečno
E banking paket E-mail i Web info 1,50 € mjesečno
E banking paket E-mail I Web plaćanje 2,00 € mjesečno

 

 

Tekući račun

 

 

 

Šta je potrebno za otvaranje računa fizičkog lica?

 

Otvaranje računa krajnje je jednostavno, potrebno je samo da dođete do neke od naših poslovnica i predate važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš). Nakon toga, naše kolege na šalteru otvoriće Vam žiro-račun.

 

Na koji način dajem nekom drugom ovlašćenje da raspolaže sredstvima sa mog računa?

 

Ukoliko želite dati mogućnost raspolaganja Vašim računom i nekoj drugoj osobi, uradićete to potpisivanjem Ovlašćenja, dokumenta koji ćete dobiti na šalteru. Potrebno je da dođete Vi i ovlašćena osoba kojoj želite omogućiti pristup Vašem računu. Ovlašćenje može biti ovjereno kod nadležnog organa (suda, notara). Za pravna lica koja žele ovlašćenje dati fizičkom licu ovjeru Ovlašćenja obavlja pravno lice.

 

Šta znači trajni nalog?

 

Trajni nalog je usluga koja omogućava klijentima banke da svoje periodične ili mjesečne obaveze izmiruju, bez odlaska u banku, u tačno definisanim vremenskim razmacima. Potpisivanjem zahtjeva za otvaranje trajnog naloga, koji dobijate na šalteru, ovlašćujete banku da sa Vašeg računa vrši plaćanje obaveza. Svakog mjeseca odbija se tačna suma sa Vašeg računa koja podmiruje račune, a Vi dobijate izvještaj na uvid.

 

 

Štednja

 

 

Ukoliko nakon isteka oročenja ne podignem oročeni novac, šta se dešava sa uloženom štednjom?

 

U slučaju da nakon osam dana od isteka roka ne podignete oročena sredstva, sredstva na računu (uključujući i kamatu) automatski se oročavaju na isti rok.

 

Kakva je procedura i da li se ostvaruje kamata ako sredstva oročena u banci ranije podignem?

 

Kada je riječ o fizičkim licima, na sredstva oročenog depozita se obračunava kamata po viđenju ukoliko dođe do raskida ugovora o oročenju. Neophodno je popuniti Zahtjev za razročenje koji dobijate u banci.
Ukoliko ste pravno lice, prijevremeno razoročavanje znači da je banka dužna da depozit prenese na Vaš tekući račun, bez plaćanja kamate, ako Ugovorom nije drugačije precizirano.

 

Šta je štednja po viđenju?

 

Štednja po viđenju vid je polaganja depozita, po kojem Vam je u svakom trenutku cijela suma položenog novac na raspolaganju. Nema rokova u kjima dospijevaju kamate kao ni bilo kakvog drugog ograničenja u korišćenju sredstava na računu. Kamata se kod ove vrste štednje obračunava na kraju godine.

 

Za koji maksimalan ulog u banci garantuje država?

 

Fond za zaštitu depozita dužan je da obezbijedi isplatu depozita, do visine garantovanog depozita od 50.000,00 eura.

 

info@prvabankacg.com

  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne

Ažurirano: 11.09.2014.