Zakazane i održane sjednice skupštine akcionara

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara 06.08.2018.:

 

Odluka o sazivanju skupštine

Predlog.odluke o izboru članova OD

Predlog odluke o razrješenju članova OD

Predlog odluke za Godišnji izvj.o poslovanju za 2017_

Predlog odluke za finan.izvještaje 2017. i Izvještaj BDO

Punomoćje

 

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara 03.10.2017.:

Dnevni red Skupštine akcionara

Godišnji izvještaj o poslovanju – 2016

Predlog odluke za tač. 1

Predlog odluke za tač. 2

Predlog odluke za tač. 3.1

Predlog odluke za tač. 3.2

Punomoćje

 
Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara 07.03.2017.:

Odluka o sazivanju skupštine

Predlog odluke o izboru članova odbora direktora

Predlog odluke o izmjeni Statuta

 

Predlog odluke o razrješenju članova odbora direktora

Obavještenje o vanrednoj skupštini akcionara Prve banke Crne Gore – 7.03.2017.

Materijal za Skupštinu akcionara, zakazanu za 29.09.2016.godine:

obavjestenje-akcionarima

odluka-o-sazivanju-skupstine-akcionara

predlog-odluke-godisnji-izvjestaj-2015

predlog-odluke-godisnji-izvjestaj-revizora-2015

predlog-odluke-o-imenovanju-clanova-odbora-direktora

predlog-odluke-o-razresenju-clanova-odbora-direktora

punomocje

 
Obavještenje o redovnoj skupštini akcionara Prve banke Crne Gore – 03.10.2017.
Obavještenje o redovnoj skupštini akcionara Prve banke Crne Gore – 21.09.2015

Obavještenje o vanrednoj skupštini akcionara Prve Banke Crne Gore – 30.12.2013.

Obavještenje o redovnoj skupštini akcionara Prve Banke Crne Gore – 09.07.2013.

Obavještenje o vanrednoj skupštini akcionara Prve Banke Crne Gore – 28.06.2013.

Obavještenje o vanrednoj skupštini akcionara Prve Banke Crne Gore – 15.05.2013.

Obavještenje o sazivanju ponovljene redovne Skupštine akcionara Prve Banke Crne Gore – 18.12.2012.

Obavještenje o proširenju dnevnog reda Skupštine akcionara zakazane za 05.12.2012.

Obavještenje o redovnoj skupštini akcionara za 05.12.2012.
 
Materijal za Skupštinu akcionara, zakazanu za 05.12.2012.:
Predlog odluke o prihvatanju Godišnjeg izvještaja 2011
Predlog Odluke za SA o Strategiji banke
Predlog Odluke za SA o dekonsolidaciji portfolija

Obrazac punomoćja

 

Obavještenje o redovnoj skupštini akcionara za 05.12.2012.

Obrazac punomoćja

 

Obavještenje o ponovljenoj vanrednoj skupštini akcionara za 07.06.2012.

Obrazac punomoćja

Obavještenje o ponovljenoj vanrednoj skupštini akcionara za 07.06.2012.

Obrazac punomoćja

  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne