Uprava banke

Odbor direktora
Prof. dr  Neda Ivović, predsjednik Odbora direktora;
Tarik Telaćević, član;
Milan Perovic, član;
Zoran Đukanović, član;
Đoko Krivokapić, član.

 

Odbor za reviziju
dr Zoran Todorović, predsjednik Odbora za reviziju;
Zoran Jelić, član;
Veselin Vujošević, član.

 

Glavni izvršni direktor
Tarik Telaćević

Izvršni direktor – Upravljanje rizicima i podrška poslovanju
mr Nataša Martinović

Izvršni direktor – Upravljanje poslovnim odnosima sa klijentima
Milorad Pavlek

 

Izvršni direktor – Upravljanje poslovnom mrežom

Sekretar Banke
Vesna Bogdanović

Eksterni revizor
Deloitte Podgorica
  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne