Odličan kredit za odličan stan!

Za kupovinu stanova koji su u vlasništvu naše banke, kreirali smo poseban namjenski kredit. Iskoristite priliku da riješite stambeno pitanje po najpovoljnijim uslovima.

 

Iznos kredita: od 20.000 €                                          

Rok otplate: 120 do 360 mjeseci

Nominalna kamatna stopa: 3,50% – 5,49%

Naknada za odobrenje kredita: od 1%, jednokratno

Zatezna kamata: 2,00% mjesečno

Bez troškova osiguranaja nepokretnosti

Učešće 20%-30% vrijednosti nepokretnosti

 

 POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

Zahtjev za odobrenje Plasmana (formular Banke);

Statusnu dokumentaciju (Rješenje o registraciji kod Privrednog Suda, Karton deponovanih potpisa, Važeći Statut, Rješenje o registraciji za PIB, Rješenje o registraciji za PDV);

Izjavu o povezanim licima;

Ugovor o oročenom novčanom depozitu / štednom ulogu.
 

REPREZENTATIVNI PRIMJER
 Iznos  52,000.00€
 Rok otplate (u mjesecima)  240
 Kamatna stopa (godišnja)  3,50%
 Anuitet  301,56€
 Provizija  1%
 Efektivna kamatna stopa  3.68%
 Ukupan iznos za vraćanje  72.899€
**  U obračun EKS uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kredita, troškovi mjenice (2,00€) i troškovi pristupa Kreditnom registru RKB (3,00€). U obračun EKS, obračun ukupnih troškova i ukupnog duga nije uključen trošak premija osiguranja i procjene nekretnine, koji će biti uključen u konačan obračun.

*** Ukupan iznos koji klijent plaća uključuje iznos kredita, kamatu, naknadu za obradu kredita i troškove mjenice i pristupa Kreditnom registru

 

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili kontaktirajte naš Call centar na broj 19891 ili putem e-mail adrese: info@prvabankacg.com

 

  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne

Ažurirano: 28.05.2018.