Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo je finansijski servis Prve banke CG koji omogućava najjednostavniji i najbrži način finansijskog poslovanja.
Ova usluga dostupna je svim Klijentima – fizičkim licima, koji imaju otvoren račun u Banci.
E-banking sistem pruža mogućnost Korisniku da, bez dolaska u Banku upravlja računom posredstvom interneta.

 

Aktivacijom e-banking servisa, možete da:
• plaćate račune,
• prenosite sredstava sa jednog računa na drugi unutar Banke kao i prema drugim bankama u Crnoj Gori
• imate uvid u Vaše račune,  kreditnu karticu,  kredit putem Web servisa,
• provjerite stanja na računu,

• koristite mjenjačnicu – prenos sredstava uz konverziju valute

• se informišete o prilivima po računima putem e-maila, SMS-a, Web Info servisa
• postavljate trajne naloge

 

Da bi ste koristili usluge elektronskog bankarstva, neophodno je
• da imate otvoren račun u Banci,
• popuniti Pristupnicu za aktiviranje usluga elektronskog bankarstva, a ukoliko želite da vršite plaćanje, neophodno je i sklapanje Ugovora o korišćenju usluga pomenutog servisa,
• pruzeti PIN MAILER (identifikacionu šifru ) od Banke ukoliko zelite da koristite WEB placanja ili WEB info (identifikacionu šifru ) od Banke,
• imate pristup Internetu.

 

Prednosti korišćenja elektronskog bankarstva
• Mogućnost obavljanja novčanih transakcija sa bilo koje lokacije u zemlji ili u inostranstvu, 24 časa dnevno, 365 dana u godini,
• Ušteda vremena,
• Nema odlaska u Banku i ograničenja radnim vremenom
• Bezbjednost/sigurnost (svi e-servisi su maksimalno zaštićeni najsavremenijim metodama šifrovanja, digitalnih potpisa i sertifikata)
• Jednostavnost upotrebe
Načini plaćanja 
Korisnik se može opredijeliti za korišćenje usluga plaćanja:
Web plaćanje – za plaćanje predefinisanih računa (EPCG, Vodovod, T-Com, T-Mobile).Korisnik se na sistem prijavljuje korisnickom lozinkom.
• Web plaćanje I TAN kanal – za sve vrste plaćanja (TAN – Transaction Autorisation Number je jednokratna šifra koju primate za plaćanje putem SMS-a i E-maila), koje preporučujemo za ulazak u svijet elektronskog bankarstva;

 

E banking servisi
SMS servis omogućava obavještenje o prilivu i odlivu sa Vašeg računa.
Informacije o stanju na računu putem SMS servisa dobijate slanjem besplatne poruke Saldo na broj 14747 za 067, 068 i 069 mrežu.
E mail servis omogućava obavještenje o prilivu i odlivu sa Vašeg računa, kao i uvid u stanje na računu u željenom trenutku.
Tarife
Vrsta usluge
Naknada
Web info – pregled računa bez mogućnosti plaćanja preko interneta 0,60 € mjesečno
Web plaćanje 1,00 € mjesečno
E-mail obavještenje o prilivu i odlivu sa računa 1,20 € mjesečno
SMS obavještenje o prilivu i odlivu sa računa 0,60 € mjesečno
E banking paket SMS i Web info 1,00 € mjesečno
E banking paket SMS i Web plaćanja 1,50 € mjesečno
E banking paket E-mail i Web info 1,50 € mjesečno
E banking paket E-mail I Web plaćanje 2,00 € mjesečno

 

Napomena: Pored osnovnog, već prijavljenog računa za e-banking, imate mogućnost da priključite i dodatne račune po specijalnoj naknadi od 0,50eur.

 
Za sve dodatne informacije pošaljite e-mail na: info@prvabankacg.com ili pozovite Call Centar na broj: (+382) 19891.
Dokumenta za download:

 

  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne