Investiciono bankarstvo

Prva banka CG 25. jula 2008. godine dobila je dozvolu za obavljanje djelatnosti kastodi banke i kroz taj servis proširila paletu proizvoda koju nudi Klijentima.

 

Ukoliko Klijent posjeduje hartije od vrijednosti ili namjerava da ih kupi, kastodi banka će se, u njegovo ime starati o hartijama od vrijednosti i pružiti usluge čuvanja finansijske imovine, kontrolu stanja i prometa, izvještavanja o svim promjenama koji se odnose na portfolio, i voditi brigu o ostvarivanju prava iz hartija od vrijednosti.

 

Kastodi usluge koje pruža Prva banka CG: 
 • otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije u ime i za račun zakonitih imalaca – Klijenata (vlasnički račun Klijenta),
 • otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije u ime kastodi banke, a za račun zakonitih imalaca – Klijenata, odnosno u ime Klijenata koji nijesu zakoniti imaoci tih hartija, a za račun zakonitih imalaca (zbirni kastodi račun),
 • trgovanje hartijama od vrijednosti na domaćim i inostranim berzama,
 • trgovanje preko vlasničkih i zbirnih računa,
 • izvršavanje naloga za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloga za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti i staranje o prenosu prava iz tih hartija,
 • naplaćivanje potraživanja od izdavalaca po osnovu dospjelih hartija od vrijednosti, kamata i dividendi za račun zakonitih imalaca tih hartija i staranje o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim imaocima hartija od vrijednosti koji su njeni Klijenti,
 • obavještavanje akcionara o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i njihovo zastupanje na tim skupštinama, po ovlašćenju,
 • po ovlašćenju Klijenta, staranje o izvršenju poreskih obaveza Klijenta po osnovu hartija od vrijednosti, čiji je Klijent zakoniti imalac,
 • podržavanje svakog vida komunikacije sa Klijentom i izvještavanje: direktno, telefonski, faksom, mejlom, posredstvom SWIFT-a,
 • vršenje i drugih poslova utvrđenih ugovorom, u skladu sa zakonom i pravilima poslovanja kastodi banke.

 

Proces saldiranja kupovine/prodaje hartija od vrijednosti traje 2 radna dana („T+2“) od dana trgovanja. Sve trgovine na berzi saldiraju se, uz istovremeni prenos novca i hartija od vrijednosti. Postupak saldiranja kupoprodaje hartija od vrijednosti u potpunosti je automatizovan.

 

Kastodi banka opremljena je savremenim softverom za obavljanje poslova posredovanja na tržištu kapitala i uz zaposlene koji posjeduju licence izdate od strane Komisije za hartije od vrijednosti, garantuje sigurnost i blagovremenost u izvršavanju naloga.

 

Klijenti kastodi banke mogu biti sva pravna i fizička lica koja raspolažu ili žele raspolagati hatijama od vrijednosti preko otvorenih novčanih i računa za hartije od vrijednosti, kao i institucionalni investitori: penzioni fondovi, investicioni fondovi, osiguravajuće kuće, inostrane kastodi banke.
Uz zahtjev za sticanje statusa Klijenta, domaće fizičko lice podnosi sljedeću dokumentaciju:
 • ličnu kartu,
 • dokaz o postojanju odgovarajućih sredstava i hartija od vrijednosti za izvršenje obaveza po poslovima koje će za njihov račun zaključiti Banka,
 • drugu dokumentaciju koju odredi Banka.
Uz zahtjev za sticanje statusa Klijenta, strano fizičko lice podnosi sljedeću dokumentaciju:
 • pasoš na uvid i kopiju istog (stranicu sa ličnim podacima i stranicu sa adresom),
 • dokaz o postojanju odgovarajućih sredstava i hartija od vrijednosti za izvršenje obaveza po poslovima koje će za njihov račun zaključiti Banka,
 • drugu dokumentaciju koju odredi Banka.
Kastodi banka naloge Klijenata prima u poslovnim prostorijama, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141, Podgorica, kao i u svim filijalama.

 

Kontakt:
Call Centar: (+382) 19891

 

Dokumenta za download:
 
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne