Krediti

Prva banka CG nudi široku paletu kreditnih proizvoda fizičkim licima. Klijentima je ostavljena mogućnost da, shodno interesovanjima i potrebama, odaberu kreditni proizvod koji im najviše odgovara sa aspekta ročnosti i uslova.

 

Banka nudi i mogućnost refinansiranja postojećih kreditnih obaveza po povoljnim uslovima.

 

Vrste kreditnih proizvoda namijenjene fizičkim licima:

 

Kredit za penzionere 75+
Krediti za školarinu

 

Osim kreditnih proizvoda, Banka nudi Klijentima i razne vrste kratkoročnih i dugoročnih bankarskih garancija.

 

Bankarska garancija predstavlja poseban instrument osiguranja plaćanja obaveza prema Korisniku garancije, kojim Banka kao garant, preuzima na sebe neopozivu obavezu da će, na zahtjev trećeg lica – Korisnika garancije, platiti utvrđeni iznos Korisniku garancije, ukoliko budu ispunjeni uslovi navedeni u samoj garanciji i to kao obeštećenje za neizvršeno plaćanje ili neobavljen posao od strane Klijenta, za čiji račun Banka nastupa.

 

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com
  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne
Prijavi se na Newsletter