Elektronsko bankarstvo

Kursna lista - 20.08.2018.

valutakupovnisrednjiprodajni
CHF0.868760.881990.89522
GBP1.099641.116381.13313
USD0.864720.877890.89105

Kompletna lista

Kredit za penzionere 75+

  Kredit za penzionere 75+
 Svrha Nenamjenski, gotovinski kredit
 Iznos kredita Određuje se u odnosu na visinu primanja
 Rok  Do 24 mjeseca
 Način otplate  Mjesečno, jednaki anuiteti
 Grejs period  30/31 dan
 Nominalna kamatna stopa  11%
 Naknada za odobrenje kredita  1,50%
 Zatezna kamata  2,00% mjesečno
 Naknada za prijevremenu otplatu kredita  U skladu sa Zakonom o potrošačkim kreditima
Isplata kredita Jednokratno, uplatom na tekući račun klijenta
Valuta EUR

 
Bonitet i instrumenti obezbjeđenja:

 

 • Kreditno sposoban jemac,
 • Rješenje o administrativnoj zabrani Klijenta (sudužnika i jemca),
 • Ugovor o jemstvu, koji se zaključuje između Banke i jemca/jemaca,
 • Minimum jedna blanko potpisana sopstvena mjenica (za Klijenta, sadužnika i jemce) sa mjeničnim ovlašćenjem,
 • Prije podnošenja Zahtjeva za kredit, Klijent i sadužnik moraju ostvariti najmanje jedno primanje preko računa koji je otvoren kod Banke,
 • U momentu podnošenja Zahtjeva za kredit Klijent mora ostvarivati prava iz penzijsko – invalidskog osiguranja najmanje 1 mjesec,
 • Banka zadržava pravo da u skladu sa procjenom rizika zatraži dodatna obezbjeđenja.

 
Primjer kredita:

  Kredit za penzionere 75+
 Iznos kredita  3.000,00€
 Rok otplate  24 mjeseca
 Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna)  11,00%
 Mjesečni anuitet  139,87€
 Jednokratna naknada za obradu kredita   1,50%  (45,00€)
 Efektivna kamatna stopa  13,46%
 Ukupan iznos koji klijent plaća (iznos kredita + kamata + jednokratna naknada za obradu kredita + troškovi mjenica i pristupa Kreditnom registru CBCG)  3.406,88€

*U obračun EKS uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kredita, troškovi mjenice (2,00€) i troškovi pristupa Kreditnom registru CBCG (3,00€).
 
Potrebna dokumentacija:

 

 • Popunjen zahtjev za kredit,
 • Original (na uvid) i fotokopiju lične karte ili vozačke dozvole (rezident) ili putne isprave (rezident ili nerezident),
 • Saglasnost za pristup podacima Kreditnog registra Centralne Banke Crne Gore,
 • Ovjeru podataka za Dužnika,  Administrativnu zabranu na primanja Klijenta, uredno potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica Klijentovog isplatioca primanja (Obrazac Banke), kao i potvrdu o visini penzije i obustava (dokumentaciju koja nedvosmisleno potvrđuje redovne i dodatne izvore prihoda, ukoliko ih Klijent navede u zahtjevu za kredit sa namjerom da isti budu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja kreditne sposobnosti),
 • Izjavu o povezanim licima (obrazac Banke),
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – fotokopije svih ugovora koje je Klijent zaključio sa drugim poslovnim bankama sa sjedištem u Crnoj Gori, alternativno – kartice prometa/ili potvrde od finansijskih institucija po kreditnim partijama koje su vezane za ugovore o kreditu koji su aktivni na dan prijema zahtjeva za odobrenje kreditnog proizvoda,
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – original (na uvid) i fotokopiju dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima u kojima stanuje, ili ugovor o zakupu nepokretnosti u kojima stanuje,
 • Ista dokumentacija neophodna je i za Jemca i/ili Sadužnika.
 • Ostala dokumentacija, prema potrebi.

 

Preuzmite formulare:

 

 
 

Obrazac Zahtjeva  je dat u cilju detaljnog informisanja klijenata u pogledu ličnih i drugih podataka koje Banka prikuplja u cilju obrade i odlučivanja. prilikom obraćanja Banci, klijent nije dužan da popunjava obrazac zahtjeva, već će to za njega uraditi menadžer za poslovanje sa stanovništvom prilikom intervjua koji prethodi donošenju odluke o odobrenju kredita

 
 

U cilju potpunog informisanja klijenta o njegovim pravima u vezi sa ličnim podacima koji se dostavljaju Banci prilikom obrade zahtjeva za odobrenje kredita, molimo da posjetite stranicu Zaštita ličnih podataka (fizička lica).
Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne

Ažurirano: 28.03.2017.