Krediti pokriveni 100% depozitom

 
Krediti pokriveni 100% depozitom
  Svrha
  Sve namjene
  Iznos kredita
  U zavisnosti od visine iznosa oročenog depozita
  Rok
  U zavisnosti od roka oročenja depozita
  Način otplate
  Mjesečne rate
  Nominalna kamatna stopa
  Spred između kamatne stope na kredit i kamatne stope na depozit: 1,50% – 2,00%, ili kamatu na novi depozit u skladu sa ročnošću plasmana
  Naknada za odobrenje kredita
  0,50%, jednokratno
  Zatezna kamata
  2,00% mjesečno
  Naknada za prijevremenu otplatu kredita
 U skladu sa Zakonom o potrošačkim kreditima (max. 1%)
  Isplata kredita
  Jednokratno, na račun Klijenta
  Valuta
  EUR
 
Bonitet i instrumenti obezbjeđenja:
 • Bonitet Klijenta utvrđuje se prema skraćenom postupku. Iznos namjenski oročenog depozita mora najmanje biti jednak iznosu traženog kredita.

 

Primjer kredita možete vidjeti niže

 

Krediti pokriveni 100% depozitom
Iznos kredita 1.500,00€
Rok otplate 24 mjeseca
Nominalna kamatna stopa (fiksna, godišnja) 4,60%
Mjesečni anuitet 65,53€
Jednokratna naknada za obradu kredita 0,50% (7,50€)
Efektivna kamatna stopa 5,87%
Ukupan iznos koji klijent plaća (iznos kredita + kamata + naknada za obradu kredita + troškovi mjenica i pristupa Kreditnom registru CBCG) 1.585,22€

*U obračun EKS uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za odobrenje kredita, troškovi mjenice (2,00€) i troškovi pristupa Kreditnom registru CBCG (3,00€).
**EKS dodatno se prilagođava jednokratnim ekvivalentom uticaja diskontovanih novčanih priliva i odliva po osnovu novčanog depozita.

 

Potrebna dokumentacija:
 • Zahtjev za kredit,
 • Original (na uvid) i fotokopiju lične karte ili vozačke dozvole (rezident) ili putne isprave (rezident ili nerezident);
 • Saglasnost za pristup podacima Kreditnog registra Centralne banke Crne Gore;
 • Fotokopiju strane putne isprave koja sadrži odobrenje privremenog boravka izdatog od strane Uprave policije Crne Gore (nerezident);
 • Ovjeru podataka za Dužnika. Ovjeru podataka za Sadužnika i/ili Jemaca (obrazac Banke) kao potvrdu o zaposlenju, ugovori o radu ili djelu, penzioni ček, sudsku presudu i slično (dokumentaciju koja nedvosmisleno potvrđuje redovne i dodatne izvore prihoda, ukoliko ih Klijent navede u zahtjevu za kredit sa namjerom da isti budu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja kreditne sposobnosti);
 • Administrativnu zabranu na primanja Klijenta, uredno potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica (Obrazac Banke);
 • Izjavu o povezanim licima (obrazac Banke);
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – fotokopije svih ugovora koje je Klijent zaključio sa drugim poslovnim bankama sa sjedištem u Crnoj Gori, alternativno – kartice prometa/ili potvrde od finansijskih institucija po kreditnim partijama koje su vezane za ugovore o kreditu koji su aktivni na dan prijema zahtjeva za odobrenje kreditnog proizvoda;
 • Izvod tekućeg računa preko kojeg su vršene isplate zarada ili drugih primanja tokom perioda koji (po pravilu) 3 mjeseca prethodi mjesecu u kojem se zahtjev podnosi (ukoliko Klijent nije ista primanja ostvarivao putem računa koji je otvoren kod Banke);
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno, izjavu poslodavca o obaveznoj uplati zarade za Korisnika kredita;
 • Opciono, ukoliko Banka procijeni da je neophodno – Original (na uvid) i fotokopiju dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima u kojima stanuje, ili ugovor o zakupu nepokretnosti u kojima stanuje;
 • Ostala dokumentacija, prema potrebi.
Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com
 
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne