Debitne kartice

 
Debitna kartica može biti izdata svim fizičkim licima (rezidentima i nerezidentima) koji imaju otvoren tekući račun i ostvaruju prilive preko Banke (plate, penzije, samostalne uplate i dr.). Klijent može raspolagati sredstvima do iznosa novca raspoloživog na svom tekućem računu ili do iznosa odobrenog limita.
 
Debitne kartice koje Banka izdaje su:
 • MasterCard
 • VISA Electron
Međunarodna kartica MasterCard ili VISA Electron kartica, koju Banka izdaje osnovnom korisniku i, na njegov zahtjev, dodatnom, bezgotovinsko je sredstvo plaćanja. Korisniku omogućava plaćanje roba i usluga na prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu, kao i podizanje gotovine na isplatnim mjestima u zemlji i u inostranstvu, koja nose oznaku prihvata VISA Electron ili MasterCard.
Za izdavanje debitnih kartica Klijent može aplicirati u bilo kojoj od poslovnica Prve banke CG. Neophodno je da dostavi uredno popunjenu i ovjerenu pristupnicu za određeni brend platne kartice, kao i fotokopiju važećeg identifikacionog dokumenta. Klijent može podnijeti zahtjev za besplatno izdavanje jedne ili obje debitne kartice.
 
 Prednosti
 • Kartica može biti korišćena za podizanje gotovine na bankomatima i/ili šalterima banaka u zemlji i inostranstvu, koje imaju oznaku VISA Electron ili MasterCard.
 • Kartica može biti korišćena za bezgotovinska plaćanja roba i/ili usluga u zemlji i inostranstvu.
 • Kartica može biti korišćena za plaćanje roba i/ili usluga posredstvom interneta.
Naknade za izdavanje i korišćenje debitnih kartica – Master Card i VISA Electron
 
Vrsta usluge
Naknada
  Izdavanje kartice
  Besplatno
  Mjesečno održavanje kartice (po kartici)
  0,50 €
  Članarina za dodatnu karticu
  0,50 €
  Podizanje gotovine sa bankomata Prve banke
  0,25% (min.0,25 €)
  Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka
  2,00% (min. 2,00 €)
  Podizanje gotovine na bankomatima van Crne Gore
  2,00% (min. 2,00€)
  Isplata gotovine na šalteru Prve banke
  0,25% (min.0,25 €)
  Isplata gotovine na šalteru druge banke
  2,00 % (min. 5,00 €)
  Zamjena plastike
  5,00 €
  Otkaz kartice
  Besplatno
  Ranije reizdavanje
  10,00 €
  Neopravdana reklamacija
  10,00 €
  SMS servis za slanje obavještenja o autorizovanim transakcijama
  0,70 € mjesečno – nezavisno od
  broja kartica priključenih na servis
  Dnevni limit na ATM
  500,00 €
  Dnevni limit na POS
  500,00 €
 
Odobravanje limita po tekućim računima
 • Klijentima, koji redovno ostvaruju primanja posredstvom Banke (plate, penzije i sl.), Banka može odobriti kreditni limit – dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu. U tom slučaju, Klijent ima pravo raspolaganja sredstvima na tekućem računu + dozvoljeno prekoračenje.
 • Kamatna stopa na dozvoljeni minus po tekućem računu kreće se u rasponu 13,00% – 18,00% na godišnjem nivou.
                  Napomena:  
 • Odobrenje kreditnog limita, pored ostalog, uslovljeno je i korišćenjem debitne kartice.
 • Prema pravilu, korisnik debitne kartice ne može podići odobreno prekoračenje („dozvoljeni minus“ po tekućem računu) na šalteru, osim na šalterskom POS terminalu ili bankomatu.
Bezbjednost prilikom korišćenja platne kartice
 • Korisnik kartice dužan je da je čuva i redovno provjerava njenu prisutnost.
 • Korisnik kartice dužan je da PIN drži u tajnosti i da traži da se svi postupci plaćanja na prodajnim mjestima odvijaju u njegovom prisustvu.
 • Korisnik je dužan da, prilikom unošenja PIN koda na bankomatu ili POS terminalu, sačuva privatnost.
 • Korisnik je dužan da, prije potpisivanja računa, provjeri iznos transakcije.
 • Korisnik snosi svaki gubitak nastao usljed neopreznog korišćenja kartice.
Gubitak ili krađa kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni Korisnik dužan je odmah usmeno (broj Call Centra: +382 19891), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno, obavijestiti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prva banka CG, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141.
 
Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni Korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.
 
Reizdavanje kartice
 
Kartica glasi na ime, neprenosiva je i Banka je izdaje sa rokom važenja naznačenim na njenoj prednjoj strani. Važeća je do posljednjeg dana u mjesecu, naznačenom na kartici. Prije isteka roka važenja postojeće kartice, Banka izdaje novu, sa novim rokom važenja.
 
Kartica će biti obnavljana sve dok Korisnik kartice, pisanim putem, ne otkaže/obavijesti Banku da više ne želi koristiti istu, uz povraćaj kartice ili Banka ne opozove njeno korišćenje. Kartica kojoj je istekao rok važenja, ne smije biti korišćena. U tom slučaju, Korisnik je mora uništiti.
 
 
Za sve dodatne informacije obratite se Prvoj banci Crne Gore  na e-mail: info@prvabankacg.com  ili pozovite Call centar na broj (+382) 19891.
 
 Dokumenta za download:
 
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne