Standard/Classic Revolving

 
Revolving kreditna kartica vezana je za poseban kreditni račun, uz definisan kreditni limit. Klijent unaprijed bira opciju koliko želi da plati od ukupno potrošenog iznosa. Minimalna mjesečna obaveza Klijenta iznosi 5%, 10%, 20%, 25%, 50% ili 75% od ukupnog duga. Ostatak duga otplaćuje se mjesečno, do njegovog konačnog zatvaranja.
 
Standard revolving kreditne kartice koje Banka izdaje su:
 • MasterCard Standard Revolving
 • VISA Classic Revolving
Prednosti
 • Kartica može biti korišćena za podizanje gotovine na bankomatima i/ili šalterima banaka u zemlji i inostranstvu, koje imaju oznaku VISA ili MasterCard.
 • Kartica može biti korišćena za bezgotovinska plaćanja roba i/ili usluga u zemlji i inostranstvu.
 • Kartica može biti korišćena za plaćanje roba i/ili usluga posredstvom interneta.
Revolving gotovinski kredit
 
U zavisnosti od procjene boniteta, utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju iznos kreditnog limita i definišu potrebna sredstva obezbjeđenja. Visina odobrenog revolving kredita promjenljiva je i može naknadno biti smanjena ili povećana u zavisnosti od procjene boniteta korisnika kredita, kao i urednosti u izmirivanju njegovih obaveza.
Revolving gotovinski kredit
  Iznos kredita
  500,00 – 10.000,00 €
  Rok
  36 mjeseci
  Način otplate
  Mjesečno(5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% ili 100% od iznosa
  iskorišćene glavnice duga)
  Kamatna stopa
  13,00% – 18,00% godišnje, fiksna
  Zatezna kamata
   2,00% mjesečno
  Metod obračuna
  konformni metod obračuna kamate
  Valuta
  EUR

Bonitet i instrumenti obezbjeđenja

 • Bonitet se utvrđuje u skladu sa metodologijom za procjenu boniteta,
 • U zavisnosti od boniteta, kredit može biti odobren bez žiranata i najviše do 2 žiranta,
 • Sadužnik može poboljšati bonitet,
 • Alternativno, umjesto jednog žiranta, kao instrument obezbjeđenja može biti uzeto jemstvo pravnog lica (privrednog subjekta), pod uslovom da je bonitet pravnog lica u kategoriji dobre aktive ili aktive sa posebnom napomenom,
 • Alternativno, ukoliko je sredstvo obezbjeđenja – hipoteka nad nepokretnostima, jemci nijesu potrebni.
Potrebna dokumentacija
 • Zahtjev,
 • Izjava o povezanim licima,
 • Original (na uvid) i fotokopiju lične karte podnosioca Zahtjeva, kao i za ostale učesnike ukoliko ih ima (sadužnike, žirante),
 • Potvrda poslodavca o visini zarade, obustavama iz zarade i statusu zaposlenog (za sadužnike i žirante),
 • Administrativne zabrane za tražioce kredita, kao i za ostale učesnike ukoliko ih ima (sadužnike, žirante),
 • Lična mjenica i mjenično ovlašćenje za sve učesnike,
 • Izjava o izdržavanim licima,
 • Ostala dokumentacija, prema potrebi.
Naknade za izdavanje i korišćenje MasterCard Standard Revolving i VISA Classic Revolving
 
Vrsta usluge
Naknada
  Otvaranje
  Besplatno
  Članarina za osnovnu karticu
  2,00 € mjesečno
  Članarina za dodatnu karticu
  2,00 € mjesečno
  Podizanje gotovine sa bankomata Prve banke
  2,00% (min. 2,00 €)
  Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka
  3,00% (min. 3,00 €)
  Podizanje gotovine na bankomatima van Crne Gore
  3,00% (min. 4,00 €)
  Isplata gotovine na šalteru Prve banke
  2,00% (min. 2,00 €)
  Isplata gotovine na šalteru druge banke
  3,00% (min. 5,00 €)
  Zamjena plastike
  5,00 €
  Otkaz kartice
  Besplatno
  Ranije reizdavanje
  10,00 €
  Neopravdana reklamacija
  10,00 €
  SMS servis za slanje obavještenja o autorizovanim
  transakcijama
  0,70 € mjesečno – nezavisno
  od broja kartica priključenih na servis
  Dnevni limit na ATM
  2.000,00 €
  Dnevni limit na POS
  5.000,00 €
Bezbjednost prilikom korišćenja platne kartice
 • Korisnik kartice dužan je da je čuva i redovno provjerava njenu prisutnost.
 • Korisnik kartice dužan je da PIN (lični identifikacioni broj) drži u tajnosti i da zahtijeva da se svi postupci plaćanja na prodajnim mjestima odvijaju u njegovom prisustvu.
 • Korisnik je dužan da, prilikom unošenja PIN koda na bakomatu ili POS terminalu, sačuva privatnost.
 • Korisnik je dužan da, prije potpisivanja računa, provjeri iznos transakcije.
 • Korisnik snosi svaki gubitak nastao zbog neopreznog korišćenja kartice.
Gubitak ili krađa kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni korisnik kartice dužan je odmah usmeno (broj Call centra +382 19891), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno, obavijestiti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prve banke Crne Gore, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141.
Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.
Za sve dodatne informacije obratite se Službi za kartično poslovanje i elektronsko bankarstvo  na e-mail: info@prvabankacg.com ili pozovite Call centar na broj +382 19891.
Dokumenta za download:
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne