Poslovi sa inostranstvom

 
Devizni račun namijenjen je svim Klijentima Prve banke CG na kojem se primaju prilivi iz inostranstva ili sa kojeg se vrše plaćanja prema inostranstvu. Devizni račun mogu da otvore sva fizička lica, kako rezidenti, tako i nerezidenti.
 
Otvaranje deviznog računa fizičkih lica
Otvaranje deviznog računa je besplatno i vrši se na svim šalterima Prve banke CG. Za otvaranje deviznog računa dovoljno je da Klijent priloži identifikacioni dokument – ličnu kartu ili pasoš.
Zahvaljujući činjenici da poslovna mreža Prve banke CG pokriva skoro čitavu teritoriju Crne Gore, uvid u stanje i promet deviznog računa Klijenti mogu ostvariti u najbližoj poslovnici.
Vlasnik deviznog računa može ovlastiti druga lica da mogu raspolagati sredstvima sa njegovog računa.
Plaćanje prema inostranstvu (NOSTRO doznaka)
NOSTRO doznaka predstavlja instrument plaćanja u međunarodnom platnom prometu, koji Klijentima omogućava izvršavanje i naplatu obaveza prema licima iz inostranstva po različitim osnovama.
Dokumentacija koju je Klijent obavezan da dostavi Banci, kako bi doznaka bila realizovana je:
  • Osnov po kome se vrši plaćanje,
  • Instrukcije deviznog računa ino-korisnika. Potpune instrukcije podrazumjevaju dostavljanje tačnih podataka(IBAN, SWIFT CODE, kompletne adrese, osnov plaćanja),
  • Popunjen i potpisan Nalog za izvršenje transfera sa inostranstvom.
 Za izvršenu uslugu Klijentu se naplaćuje naknada u skladu sa važećom Politikom naknada. Visina provizije uslovljena je datumom valute i izborom opcije troškova: SHA, BEN ili OUR.
Za prenos sredstava sa deviznog na tekući račun, Klijent dostavlja Banci popunjen Zahtjev za prenos sredstava sa deviznog na tekući račun.
Doznake iz inostranstva  (LORO doznaka)
 
LORO doznaka predstavlja instrument plaćanja u međunarodnom platnom prometu posredstvom kojeg Klijent vrši naplatu potraživanja iz inostranstva ili realizuje ostale novčane prilive iz inostranstva (zarade, penzije, nasljedstva, pokloni i slično).
Da bi se realizovala loro doznaka, Klijent ne mora dolaziti u Banku, kao ni podnositi određena dokumenta, već Banka obavještava Klijenta o prilivu iz inostranstva (na šalteru, elektronski, e-mailom, posredstvom mobilnog telefona ili korišćenjem drugih metoda savremene komunikacije).
Isplata se obavlja u efektivnom stranom novcu u kojem je doznaka uplaćena ili se, na zahtjev Klijenta, vrši konverzija u drugu valutu.
Naknada za priliv u korist deviznih računa fizičkih lica se ne naplaćuje.
 
Inkaso čekova
 
Pored pomenutih instrumenata međunarodnog plaćanja, Banka vrši i inkaso čekova. Naknada za inkaso čekova definisana je Politikom naknada Banke i naplaćuje se unaprijed.
Mogućnost obavljanja platnog prometa sa inostranstvom preko elektronskog bankarstva
Prva banka CG nudi Klijentima usluge elektronskog bankarstva kojima se eliminišu troškovi, povećava efikasnost i omogućava obavljanje novčanih transakcija bez odlaska u Banku. Za više informacija posjetite stranicu Elektronsko bankarstvo za fizička lica.
Kontokorentne banke
Kontokorentne banke preko kojih Prva banka CG obavlja platni promet sa inostranstvom (SWIFT code: PRVAMEPG) su svjetski poznate i uspješne finansijske institucije.

Za sve dodatne informacije obratite se Prvoj banci Crne Gore na e-mail:
info@prvabankacg.com
Dokumenta za download:
 
*Napomena: Instrukcije se razlikuju za svako fizičko lice u dijelu IBAN, ime i prezime i adresa.
  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne