Štednja

Iskoristite mogućnost i deponujte novac po najpovoljnijim kamatnim stopama, u iznosu i roku koji Vam najviše odgovara.
 
Polazeći od Vaših interesovanja i potreba, razvijen je čitav niz depozitnih proizvoda:
 
 
Depoziti po viđenju fizičkih lica su novčana sredstva koja Klijent drži kod Banke, bilo na tekućim računima ili u vidu štednje po viđenju. Sredstva su, u svakom trenutku, na raspolaganju Klijentu. Svaka promjena na računu evidentira se odmah.
 
Oročena štednja su štedni ulozi koje fizička lica deponuju kod Banke na određeni, unaprijed ugovoreni, vremenski period. To znači da vlasnik može raspolagati ulogom tek nakon isteka roka utvrđenog ugovorom o oročenju.
 
Otvaranje tekućeg i štednog računa je besplatno.
 
Opšti uslovi
  • Obračun kamate na oročenu štednju vrši se primjenom konformne metode, pri čemu se uzima stvarni broj dana u mjesecu.
  • Ugovor o štednji po viđenju ili oročenoj štednji može sklopiti svako domaće i strano fizičko lice.
  • Razročenje štednje fizičkog lica, prije ugovorenog roka, moguće je samo uz saglasnost Banke, na osnovu pisanog zahtjeva Klijenta.
  • Ukoliko Klijent, po isteku oročenja, ne podigne sredstva u roku od 8 dana, Banka sa danom dospijeća automatski obnavlja oročenje na isti ugovoreni rok, ali pod uslovima koji važe na dan obnove oročenja.
  • Porez na kapitalnu dobit pada na teret Klijenta. Obračun poreza vrši se u skladu sa zakonskim propisima (važeći Porez na kapitalnu dobit za rezidente iznosi 9%, za nerezidente 5%).
Zaštita depozita
 
U cilju potpunog informisanja Klijenta o sistemu zaštite depozita posjetite stranicu: Zaštita depozita
 
  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne