Depoziti po viđenju

Depoziti po viđenju fizičkih lica su sredstva koja Klijent drži kod Banke bilo na tekućim računima ili u vidu štednje po viđenju.
Štednja po viđenju je vid polaganja depozita koji je, u svakom trenutku, na raspolaganju Klijentu.
Kamatne stope na depozite po viđenju fizičkih lica:
 
Vrsta sredstava
Kamatna  stopa na godišnjem nivou 
  Depoziti fizičkih lica po viđenju
0,02% 
  Devizni depoziti fizičkih lica
Bez kamate
 
Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com

Zaštita depozita

U cilju potpunog informisanja Klijenta o sistemu zaštite depozita posjetite stranicu: Zaštita depozita

 

  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne