Tekući računi

Tekuće račune kod Prve banke CG mogu otvoriti sva fizička lica, rezidenti i nerezidenti, sa stalnim ili povremenim primanjima.
 
Za otvaranje tekućeg računa dovoljno je da Klijent priloži identifikacioni dokument – ličnu kartu ili pasoš. U skladu sa zakonskim propisima o sprječavanju pranja novca, neophodno je da Klijent popuni i PEL obrazac (politički eksponirano lice).
 
Otvaranje tekućeg računa je besplatno i može se obaviti na svim šalterima Banke.
 
Tekući račun može biti otvoren individualno ili kolektivno:
 • Individualno otvaranje tekućih računa vrši se na osnovu pojedinačnih zahtjeva klijenata
 • Kolektivno otvaranje tekućih računa vrši se na osnovu potpisanog Ugovora o isplati ličnih primanja radnika između pravnog lica u kom zaposleni radi i Banke.
 Vlasnik tekućeg računa može ovlastiti drugu osobu koje će ravnopravno sa vlasnikom raspolagati sredstvima sa tekućeg računa.
 
Prednosti:
 • Prilikom otvaranja tekućeg računa Klijent može da aplicira za debitnu karticu Maestro Master Card i/ili VISA Electron,
 • Ove međunarodne kartice omogućavaju Vam raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa u zemlji i inostranstvu. Izdavanje kartica je besplatno, dok je mjesečno održavanje kartice 0,50 €. Ukoliko želite, Banka Vam može izdati obje kartice – i VISA i Maestro, pri čemu će Vam održavanje naplatiti samo za jednu. Pored debitnih, Banka Vam nudi i širok spektar kreditnih kartica – za više informacija kliknite ovdje,
 • Klijenti koji ostvaruju redovna primanja posredstvom računa koji imaju kod Banke, imaju pravo da apliciraju za odobrenje limita po tekućem računu. Limit se odobrava u zavisnosti od boniteta Klijenta i kvaliteta instrumenata obezbjeđenja. Kamatna stopa na dozvoljeni minus kreće se u rasponu 13,00% – 18,00% na godišnjem nivou,
 • Mogućnost plaćanja posredstvom Trajnog naloga,
 • Mogućnost dobijanja informacija o stanju na računu preko SMS obavještenja,
 • Raspolaganje sredstvima putem e – bankinga,
 • Velika mreža filijala na teritoriji Crne Gore.
Vrste usluga
Tarife
  Otvaranje
  bez naknade
  Vođenje računa (izuzimaju se tekući računi kod kojih je promet nastao na osnovu primanja    nadoknada Zavoda za zapošljavanje i drugih socijalnih primanja)   0,50 € mjesečno (ukoliko je ostvaren promet u toku mjeseca minimum 50.00€)
  Odobravanje prekoračenja po računu
  1,00%, jednokratno
  Izrada punomoćja po računu građana
  bez naknade
  Isplata gotovine sa računa- penzije, plate, kamate na štednju, krediti, socijalna
  pomoć; kao i isplata sa računa solidarnosti i računa humanitarnih organizacija
  bez naknade
  Redovan mjesečni izvod sa računa
  bez naknade
  Bezgotovinski prenos na račun u okviru Banke
  bez naknade
  Bezgotovinski prenos na račun izvan Banke
  0,20% od iznosa, min.
  0,50 € po transakciji
 
 
Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com 
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne
Prijavi se na Newsletter