Tekući računi

Tekuće račune kod Prve banke CG mogu otvoriti sva fizička lica, rezidenti i nerezidenti, sa stalnim ili povremenim primanjima.
 
Za otvaranje tekućeg računa dovoljno je da Klijent priloži identifikacioni dokument – ličnu kartu ili pasoš. U skladu sa zakonskim propisima o sprječavanju pranja novca, neophodno je da Klijent popuni i PEL obrazac (politički eksponirano lice).
 
Otvaranje tekućeg računa je besplatno i može se obaviti na svim šalterima Banke.
 
Tekući račun može biti otvoren individualno ili kolektivno:
 • Individualno otvaranje tekućih računa vrši se na osnovu pojedinačnih zahtjeva klijenata
 • Kolektivno otvaranje tekućih računa vrši se na osnovu potpisanog Ugovora o isplati ličnih primanja radnika između pravnog lica u kom zaposleni radi i Banke.
 Vlasnik tekućeg računa može ovlastiti drugu osobu koje će ravnopravno sa vlasnikom raspolagati sredstvima sa tekućeg računa.
 
Prednosti:
 • Prilikom otvaranja tekućeg računa Klijent može da aplicira za debitnu karticu Maestro Master Card i/ili VISA Electron,
 • Ove međunarodne kartice omogućavaju Vam raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa u zemlji i inostranstvu. Izdavanje kartica je besplatno, dok je mjesečno održavanje kartice 0,50 €. Ukoliko želite, Banka Vam može izdati obje kartice – i VISA i Maestro, pri čemu će Vam održavanje naplatiti samo za jednu. Pored debitnih, Banka Vam nudi i širok spektar kreditnih kartica – za više informacija kliknite ovdje,
 • Klijenti koji ostvaruju redovna primanja posredstvom računa koji imaju kod Banke, imaju pravo da apliciraju za odobrenje limita po tekućem računu. Limit se odobrava u zavisnosti od boniteta Klijenta i kvaliteta instrumenata obezbjeđenja. Kamatna stopa na dozvoljeni minus kreće se u rasponu 13,00% – 18,00% na godišnjem nivou,
 • Mogućnost plaćanja posredstvom Trajnog naloga,
 • Mogućnost dobijanja informacija o stanju na računu preko SMS obavještenja,
 • Raspolaganje sredstvima putem e – bankinga,
 • Velika mreža filijala na teritoriji Crne Gore.
Vrste usluga
Tarife
  Otvaranje
  bez naknade
  Vođenje računa za nacionalna plaćanja (računi koji su imali promet)
  0,35€ ZZZ računi, 0,75€ ostali
  Odobravanje prekoračenja po računu
  1,00%, jednokratno
  Izrada punomoćja po računu građana
  bez naknade
  Isplata gotovine sa računa – zarade i ostale isplate
  0,20%
  Redovan mjesečni izvod sa računa
  bez naknade
  Bezgotovinski prenos na račun u okviru Banke
  bez naknade
  Bezgotovinski prenos na račun izvan Banke
  0,20% od iznosa, min.
  0,50 € po transakciji
 
 
Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com 
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne