Trajni nalog

Kako bi proces izmirivanja redovnih obaveza učinila što jednostavnijim, Prva banka Crne Gore pruža mogućnost Klijentima da obaveze plaćaju posredstvom trajnog naloga – efikasno, jednostavno i bez odlaska u Banku.
Trajni nalog je usluga koja omogućava Klijentima Banke izmirenje mjesečnih ili periodičnih obaveza u tačno određenim vremenskim intervalima. Potpisivanjem Zahtjeva za otvaranje trajnog naloga, Klijent ovlašćuje Banku da, sa njegovog tekućeg računa, vrši plaćanje obaveza. Na taj način, svakog mjeseca sa tekućeg računa Klijenta, odbija se tačna suma koja podmiruje njegove račune, o čemu Klijent dobija izvještaj na uvid.
Otvaranje i korišćenje usluge trajnog naloga u Prvoj banci je besplatno. 
 
Korisnik ove usluge može biti svako fizičko lice koje ima otvoren tekući račun sa redovnim primanjima (plata ili penzija). Klijent koji želi da aktivira trajni nalog popunjava Zahtjev za njegovo otvaranje i Ugovor o izvršavanju trajnog naloga.
Opis Naknada
  Uvođenje trajnog naloga   bez naknade
  Naknada za izvršenje trajnog naloga u korist računa Banke i drugih računa u Banci   bez naknade
  Naknada za izvršenje trajnog naloga prema drugim bankama za iznose do 1,000€   0,50€ jednokratno
  Naknada za izvršenje trajnog naloga prema drugim bankama za iznose preko 1,000€   0,20% od iznosa po transakciji
Predmet plaćanja putem trajnog naloga:
 • Izmirenje mjesečnih obaveza u korist pravnih lica (koji imaju otvoren račun kod Banke),
 • Izmirenje mjesečnih obaveza koje Klijent ima po osnovu kredita,
 • Prenos sredstava na partiju štednje po viđenju ili kumulativnu štednju,
 • Prenos u korist drugog fizičkog lica.
Prednosti korišćenja trajnog naloga:
 • Eliminisanje mogućnosti kašnjenja u izmirenju obaveza,
 • Racionalno korišćenje vremena,
 • Brza i jednostavna procedura,
 • Eliminisanje zateznih kamata zbog neblagovremenog plaćanja,
 • Oslobađanje od dolaska u Banku i čekanja na šalterima.
Uslovi korišćenja trajnog naloga
 • Trajnim nalogom mogu biti naplaćene obaveze na osnovu raspoloživih sredstva na tekućem računu, uvećanih za dozvoljena prekoračenja.
 • Trajni nalog izvršava se na zadati dan. Ukoliko je zadati dan neradni, trajni nalog biće izvršen prvog narednog radnog dana.
 • Ukoliko Klijent nema dovoljno sredstava za izvršenje trajnog naloga, isti će biti parcijalno izvršen, do iznosa raspoloživih sredstrava, dok će ostatak biti realizovan od narednih priliva na tekući račun.
 • Klijent može otkazati trajni nalog, najkasnije 15 dana prije njegovog izvršenja.
 • Ukoliko je trajni nalog instrument kojim je regulisano izmirenje obaveza po kreditu, isti ne može biti otkazan do konačnog izmirenja obaveza ili eventualno zamjene trajnog naloga administrativnom zabranom Klijenta.
 • Ukoliko Klijent ima više trajnih naloga, a nema dovoljno sredstava za realizaciju transfera, Banka zadržava pravo da, kao prioritetne, realizuje one naloge koji se tiču uplate sredstava po osnovu kredita.
 • Ukoliko u periodu od 6 mjeseci nema priliva na tekućem računu, Banka ima pravo da otkaže izvršenje trajnog naloga.
 • Klijent koji želi da otkaže trajni nalog potpisuje Zahtjev za njegovo gašenje.
 
Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com
Dokumenta za download:
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne