Depoziti

Iskoristite mogućnost i deponujte novac po najpovoljnijim kamatnim stopama, u iznosu i roku koji Vam najviše odgovara.

Polazeći od Vaših interesovanja i potreba, razvijen je čitav niz depozitnih proizvoda:

 
Depoziti po viđenju su novčana sredstva koja su, u svakom trenutku, na raspolaganju Klijentu, bilo da polaže sredstva na računu ili da ih sa njega podiže. Svaka promjena na računu evidentira se odmah.
 
Oročeni depoziti su novčana sredstva koja pravna lica deponuju kod Banke na određeni, unaprijed ugovoreni, vremenski period.
 
Otvaranje depozitnog računa je besplatno.
 
Opšti uslovi:
  • Obračun kamate na oročene depozite vrši se primjenom konformne metode, pri čemu se uzima stvarni broj dana u mjesecu.
  • Ugovor o oročenom depozitu može sklopiti svako domaće i strano pravno lice.
  • Razročenje oročenog depozita pravnog lica, prije ugovorenog roka, moguće je samo uz saglasnost Banke, na osnovu pisanog zahtjeva Klijenta.
  • Ukoliko Klijent, po isteku roka oročenja, ne povuče depozit, Ugovor će automatski biti obnovljen na rok i pod uslovima koji važe na dan obnove oročenja.

 

Zaštita depozita
 

U cilju potpunog informisanja Klijenta o sistemu zaštite depozita posjetite stranicu: Zaštita depozita

 

  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne