Depoziti po viđenju

Depoziti po viđenju su novčana sredstva koja su, u svakom trenutku, na raspolaganju Klijentu, bilo da polaže sredstva na računu ili da ih sa njega podiže. Svaka promjena na računu evidentira se odmah.
Kamatne stope na depozite po viđenju pravnih lica:
 
Vrsta sredstava
Kam.stopa na god. nivou
  Depoziti pravnih lica po viđenju
      – Depoziti sa prosječnim stanjem do 100.000€
  0,01%
      – Depoziti sa prosječnim stanjem preko 100.000
  0,01%
  Devizni depoziti pravnih lica
 Bez kamate
 
 
Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG, pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com ili pozovite naš Call centar na broj telefona 19891.

Zaštita depozita

U cilju potpunog informisanja Klijenta o sistemu zaštite depozita posjetite stranicu: Zaštita depozita

 

  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne