Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo je finansijski servis Prve banke CG koji pravnim licima pruža mogućnost da kompletan bezgotovinski promet servisiraju uz najveći stepen sigurnosti, maksimalnu uštedu vremena i niže tarife.
Za korišćenje usluga elektronskog bankarstva potrebno je da Klijent: 
 • ima otvoren račun u Banci,
 • popuni Pristupnicu za aktiviranje usluga elektronskog bankarstva, a ukoliko želi da vrši plaćanje, neophodno je i sklapanje Ugovora o korišćenju usluga pomenutog servisa,
 • preuzme USB token,aktivacioni kod i indetifikacionu šifru (PIN mailer) u prostorijama Banke, ukoliko zeli da koristi WEB placanje/ WEB info
 • ima pristup Internetu.
Prva banka CG, na zahtjev Klijenta, obezbjeđuje instalacioni paket za korišćenje e-banking servisa. Klijent uvijek može provjeriti stanje na računu, pregledati promet, štampati dnevne izvode i svakog momenta biti upoznat sa svim promjenama na računu.
Vrsta usluge
Naknada
  Plaćanja
  diskont 10,00% (dekadno)
  Priključenje klijenta na elektronsko bankarstvo
  4,00€
  Mjesečna naknada za usluge elektronskog bankarstva   5,00€
  Izdavanje digitalnog sertifikata
  stvarni troškovi (faktura)
  Obnova digitalnog sertifikata
  stvarni troškovi (faktura)
  Instalacija/Reinstalacija FX aplikacije
  bez naknade
  Otkaz elektronskog bankarstva
  10,00€
Prednosti korišćenja elektronskog bankarstva
 • Mogućnost obavljanja novčanih transakcija sa bilo koje lokacije, u zemlji ili inostranstvu, 24 časa dnevno, 365 dana u godini,
 • Ekonomičnost – ušteda vremena i smanjenje troškova,
 • Bez odlaska u Banku i ograničenja radnim vremenom,
 • Bezbjednost/sigurnost (svi e-servisi maksimalno su zaštićeni najsavremenijim metodama šifrovanja, digitalnih potpisa i sertifikata),
 • Jednostavnost upotrebe.
Za sve dodatne informacije pošaljite e-mail na: info@prvabankacg.com ili pozovite Kontakt centar na broj 19891.
Dokumenta za download:
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne