Krediti

 
 
Prva banka CG nudi široku paletu kreditnih proizvoda pravnim licima. Klijentima je ostavljena mogućnost da, shodno interesovanjima i potrebama, odaberu kreditni proizvod koji im najviše odgovara, sa aspekta ročnosti i uslova.
 
Banka odobrava sljedeće vrste kredita za pravna lica:
 
Osim kreditnih proizvoda, Banka nudi Klijentima i razne vrste kratkoročnih i dugoročnih bankarskih garancija.
 
Bankarska garancija predstavlja poseban instrument osiguranja plaćanja obaveza prema Korisniku garancije, kojim Banka kao garant preuzima na sebe neopozivu obavezu, da će na zahtjev trećeg lica – Korisnika garancije, platiti utvrđeni iznos korisniku garancije, ukoliko budu ispunjeni uslovi navedeni u samoj garanciji i to kao obeštećenje za neizvršeno plaćanje ili neobavljen posao od strane Klijenta, za čiji račun Banka nastupa.
 
 
Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com
  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne