Investicioni krediti, aranžman sa IRF-om

 

Primjer kredita:

 

Aranžmani sa IRF-om
Iznos 55,000.00€
Rok otplate (u mjesecima) 60 (grejs period 12M u okviru roka)
Kamatna stopa (godišnja) 6%
Anuitet 1,287.45€
Provizija 1% (550.00€)
Efektivna kamatna stopa 6,32%
Ukupan iznos za vraćanje (glavnica + kamata) (55,000.00€ + 9,921.79€) 64,921.79€

*Mjenice koje su neophodne prilikom procedure za podizanje kredita koštaju 2,00€ kao i izvještaj CBCG koji se naplaćuje 3,00€.

**Simulirani planovi otplate sa jednakim mjesečnim anuitetima.
 

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com
 
 

 

  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne