Krediti pokriveni 100% depozitom

 
Krediti pokriveni 100% depozitom
  Svrha
  U skladu sa važećim aktima Banke kojima je definisana namjena kreditnih proizvoda
  Iznos 
  Do iznosa oročenog depozita
  Rok
  1 dan – 240 mjeseci
  Način otplate
  Anuitetski, jednokratno dospijeće
  Grejs period
  Nema ograničenja (kamata se plaća mjesečno)
  Nominalna kamatna stopa
  Spread od 1,50% do 2,50% u odnosu kamatnu stopu postojećeg depozita, ili na novi depozit
  Naknada za odobrenje kredita
  0,00% – 1,50% jednokratno
  Obezbjeđenje kredita
  mjenice preduzeća sa mjeničnim ovlašćenjima, keš depozit 100%

 Potrebna dokumentacija:
  • Zahtjev za odobrenje Plasmana (formular Banke);
  • Statusnu dokumentaciju Klijenta ( Rješenje o registraciji kod Privrednog Suda, Karton deponovanih potpisa, Važeći Statut, Rješenje o registraciji za PIB, Rješenje o registraciji za PDV ).

  • Izjavu o licima povezanim sa Klijentom (formular Banke)

  • Ugovor o oročenom novčanom depozitu / štednom ulogu (ukoliko je sredstvo obezbjeđenja depozit oročen prije podnošenja Zahtjeva);

Primjer kredita:
 

Krediti pokriveni 100% depozitom
Iznos 10,000.00€
Rok otplate (u mjesecima) 3
Kamatna stopa (godišnja) 3,90%
Anuitet 10,126.58€ (jednokratno dospijeće, na kraju perioda)
Provizija 0,50% (50,00€)
Efektivna kamatna stopa 5,50%
Ukupan iznos za vraćanje (glavnica + kamata) (10,000.00€ + 126.58€) 10,126.58€

*Mjenice koje su neophodne prilikom procedure za podizanje kredita koštaju 2,00€ kao i izvještaj CBCG koji se naplaćuje 3,00€.

**Simulirani planovi otplate sa jednakim mjesečnim anuitetima.
 

 U nastavku je dat primjer uredno popunjenog  obrasca – Zahtjev za odobrenje plasmana – pravna lica. Obrazac je dat u cilju detaljnog informisanja klijenata u pogledu svih potrebnih informacija koje Banka prikuplja u postupku obrade i odlučivanja. Prilikom obraćanja Banci, Klijent može samostalno popuniti obrazac Zahtjeva (MS Excel dokument), ili će to umjesto njega uraditi menadžer za korporativne klijente.U cilju potpunog informisanja klijenata o njegovim pravima u vezi sa podacima koji se dostavljaju Banci, kao i eventualnim primjedbama na kvalitet usluga, molimo Vas da posjetite stranicu Zaštita prava klijenata (fizička i pravna lica).

 

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu Filijalu Prve banke CG ili pošaljite e-mail na adresu: info@prvabankacg.com.
  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne