Business revolving

Revolving kreditna kartica vezana je za poseban kreditni račun, uz definisan kreditni limit. Klijent unaprijed bira opciju koliko želi da plati od ukupno potrošenog iznosa. Minimalna mjesečna obaveza Klijenta je 5%, 10%, 20%, 25%, 50% ili 75% od ukupnog duga. Ostatak duga otplaćuje se mjesečno, do njegovog konačnog zatvaranja.
 
Revolving kreditne kartice koje Banka izdaje za pravna lica:
 • MasterCard Business Revolving
 • VISA Business Revolving
Prednosti
 • Kartica može biti korišćena za podizanje gotovine na bankomatima i/ili šalterima banaka u zemlji i inostranstvu, koje imaju oznaku VISA ili MasterCard.
 • Kartica može biti korišćena za bezgotovinska plaćanja roba i/ili usluga u zemlji i inostranstvu.
 • Kartica može biti korišćena za plaćanje roba i/ili usluga posredstvom interneta.
Revolving gotovinski kredit
 
Revolving kreditna kartica može biti izdata pravnom licu, za koje Banka utvrdi da ispunjava uslove kreditne sposobnosti.
U zavisnosti od procjene boniteta u svakom konkretnom slučaju utvrđuje se iznos kreditnog limita i definišu potrebna sredstva obezbjeđenja. Visina odobrenog revolving kredita promjenljiva je i može naknadno biti smanjena ili povećana u zavisnosti od procjene boniteta korisnika kredita, kao i urednosti u izmirivanju njegovih obaveza.
Isplata gotovine korišćenjem kartice dopuštena je do iznosa dnevnog limita za isplatu gotovine, koji propisuje Banka, a u okviru odobrenog limita potrošnje. Osnovni korisnik kartice dužan je voditi računa da, korišćenjem osnovne i dodatne kartice ne bude prekoračen odobreni kreditni limit.

   

Revolving gotovinski kredit
  Iznos kredita
  500,00 – 10.000,00 €
  Rok
  36 mjeseci
  Način otplate
  Mjesečno (5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% ili 100% od iznosa iskorišćene glavnice duga)
  Kamatna stopa
  12,00% – 18,00% godišnje, fiksna
  Zatezna kamata
  2,00% mjesečno
  Valuta
  EUR

  Potrebna dokumentacija

 • Pristupnica,
 • Statusna dokumentacija,
 • Izjava o licima povezanim sa Bankom (formular Banke),
 • Kompletni finansijski izvještaji za 3 posljednje godine (BS, BU, BNT, Iskaz o promjenama neto imovine-kapitala, statističke obrasce (ukoliko postoje); kao i presjek na 30.06. tekuće godine, ukoliko je Zahtjev podnijet po isteku polovine tekuće godine,
 • Zaključni list (bruto bilans) za posljednju godinu (odnosno sa stanjem na 30.06. tekuće godine, ukoliko je Zahtjev podnijet po isteku polovine tekuće godine),
 • Saglasnost Klijenta za pristup podacima u RKB- formular Banke, uplatiti 3,00€ na osnovni račun Prve banke (535-1-76) sa pozivom na broj 435910/0404,
 • Ostala dokumentacija, prema potrebi.
Naknade za izdavanje i korišćenje MasterCard Business Revolving i VISA Business Revolving
 
Vrsta usluge
Naknada
  Otvaranje
  Besplatno
  Članarina za karticu u EUR
  2,50€ mjesečno – po kartici
  Podizanje gotovine sa bankomata Prve banke
  2,00% (min. 2,00 €)
  Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka
  3,00% (min. 2,00 €)
  Isplata gotovine na šalteru Prve banke
  2,00% (min. 2,00 €)
  Isplata gotovine na šalteru druge banke
  2,50% (min. 5,00 €)
  Zamjena plastike
  5,00 €
  Naknada za gasenje kreditne kartice (gašenje ugovora)
  10,00 €
  Ranije reizdavanje
  10,00 €
  Neopravdana reklamacija
  10,00 €
  SMS servis za slanje obavještenja
  o autorizovanim transakcijama
  0,70 € mjesečno- nezavisno
  od broja kartica priključenih na servis
  Dnevni limit na ATM
  2.000,00 €
  Dnevni limit na POS
  5.000,00 €
Bezbjednost kartica i postupanje u slučaju gubitka ili krađe
 • Korisnik kartice dužan je da je čuva i redovno provjerava njenu prisutnost.
 • Korisnik kartice dužan je da PIN (lični identifikacioni broj) drži u tajnosti i da zahtijeva da se svi postupci plaćanja na prodajnim mjestima odvijaju u njegovom prisustvu.
 • Korisnik je dužan da, prilikom unošenja PIN koda na bakomatu ili POS terminalu, sačuva privatnost.
 • Korisnik je dužan da, prije potpisivanja računa, provjeri iznos transakcije.
 • Korisnik snosi svaki gubitak nastao zbog neopreznog korišćenja kartice.
Gubitak ili krađa kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni Korisnik kartice dužan je da odmah usmeno (broj Call centra +382 19891), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno, obavijesti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prve banke CG, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141.
Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni Korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.
Za sve dodatne informacije obratite se Službi za kartično poslovanje i elektronsko bankarstvo  na e-mail: info@prvabankacg.com ili pozovite Call Centar na broj +382 19891.
Dokumenta za download:
 • Da li su Vam ove informacije korisne?
 • Da   Ne