Elektronsko bankarstvo

Kursna lista - 20.07.2018.

valutakupovnisrednjiprodajni
CHF0.847530.860440.87334
GBP1.103051.119851.13664
USD0.850020.862960.87591

Kompletna lista

Saopštenja

Redovna skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901.

 

 

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list RCG” br.06/02 i “Sl.list CG” br.17/08, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11)  Odbor direktora  Prve banke CG AD – osnovana 1901.godine, Podgorica, ( u daljem tekstu: „Prva banka“ ) saziva

 

 

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

PRVE BANKE CG AD – OSNOVANE 1901.GODINE

 

Za dan 06.08.2018. godine ( ponedeljak ) u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141. sa početkom u 17,00 časova, sa slijedećim

 

 

DNEVNIM REDOM

  1. Razmatranje Godišnjih finansijskih izvještaja Prve banke za period 01.01.-31.12.2017. godine sa Izvještajem nezavisnog revizora Društvo za reviziju BDO d.o.o. Podgorica;
  2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Prve banke za 2017.godinu;
  3. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora Prve banke.

 

 

Odluke po tački 1. i 2. dnevnog reda donose se većinom od prisutnih glasova. Odluka po tački 3. dnevnog reda – izbor članova odbora direktora, donosi se kumulativnim glasanjem.

Obavještenja o dnevnom redu i materijalu za Skupštinu mogu se dobiti u poslovnim prostorijama Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141. ili na telefon broj + 382 (0)20 409 103, svakog radnog dana od 8,00 -16,00 časova, počev od 05.07.2018.godine, kao i na internet stranici:  www.prvabankacg.com.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 12,00 časova.

 

 

ODBOR DIREKTORA

                                                                                                        Predsjednik,

                                                                                                        Dr Neda Ivović s.r.

 

  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne

Ažurirano: 03.07.2018.