Elektronsko bankarstvo

Kursna lista - 22.06.2018.

valutakupovnisrednjiprodajni
CHF0.856820.869870.88292
GBP1.127391.144561.16173
USD0.853700.866700.87970

Kompletna lista

Saopštenja

Vanredna skupština akcionara Prve banke CG AD osnovana 1901.

Na osnovu člana 40 stav 2 tačka 6 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list RCG” br.06/02 i “Sl.list CG” br.17/08, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 30 i 46 Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901.godine, Podgorica, saziva se

 

 

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

PRVE BANKE CG AD – OSNOVANE 1901.GODINE

 

 

Skupština akcionara Prve banke CG AD – osnovane 1901.godine, Podgorica, saziva se za dan 07.03.2017. godine ( utorak ) u sjedištu Banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141. sa početkom u 17,00 časova, sa slijedećim

 

 

DNEVNIM REDOM

 

  1. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Prve banke;
  2. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora Prve banke.

 

 

Odluka po tački 1 dnevnog reda donosi se većinom glasova, a po tački 2. dnevnog reda – izbor članova odbora direktora, donosi se kumulativnim glasanjem.

Obavještenja o dnevnom redu i materijalu za Skupštinu mogu se dobiti u poslovnim prostorijama Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141. ili na telefon broj + 382 (0)20 409 103, svakog radnog dana od 8,00 – 16,00 časova, počev od 06.02.2016.godine, kao i na internet stranici:  www.prvabankacg.com.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 14,00 časova.

 

ODBOR DIREKTORA

       Predsjednik,

  Dr Neda Ivović s.r.

 

  • Da li su Vam ove informacije korisne?
  • Da   Ne

Ažurirano: 02.02.2017.