• Grad: Podgorica
  • Naselje: Zelenika
  • Adresa: Zetskih vladara
  • Kvadratura: 209m2
  • Spratnost: I
  • List nepokretnosti: 4225, KO Podgorica III

Za više informacija kontaktiraj nas na 

19891

×

OPIS:

Predmetne nekretnine, odnosno zemljište i objekat sa poslovnim i stambenim prostorom u izgradnji, smještene su uz ulicu Zetskih vladara, u Podgorici. Ulica Zetskih vladara je saobraćajnica koja spaja centar grada sa podgoričkim aerodromom. Ista saobraćajnica je dio auto-puta Podgorica-Bar, odnosno Podgorica-Petrovac. Objekat se nalazi u stambenom naselju sa objektima individualnog stanovanja.
Predmetnu nekretninu čini objakt u izgradnji sa zemljištem-dvorištem. U prizemlju objekta smješten je poslovni prostor koji se koristi kao magacinski prostor i radionica. Prostor na prvom spratu objekta koji je u izgradnji i na kome su završeni samo grubi građevinski radovi, namijenjen je za stanovanje. Krovni pokrivač objekta nije urađen, završena je samo pokrivajuća ploča prvog sprata objekta.
Predmetna nepokretnost sa zemljištem upisana u listu nepokretnosti broj 4225 KO Podgorica III – PD1 poslovni prostor u vanprivredi, površine 196m2 i PD2 – stambeni prostor površine 209m2, vlasništvo je Prve banke Crne Gore sa obimom 1/1.

Namjenski kredit za stan iz bančine ponude  • Kamatna stopa već od 3,50%

  • Period otplate do 30 godina

  • Iznos kredita od 20.000€