• Grad: Budva
  • Naselje: Velji Vinogradi
  • Adresa: Ul. Feronova 4
  • Kvadratura: 46m2
  • Spratnost:
  • List nepokretnosti: 1871 KO Budva

Za više informacija kontaktiraj nas na 

19891

×
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

OPIS:

Nepokretnost, stambeni prostor oznake PD10 površine P=46m², nalazi se u stambenoj zgradi – objekat br.1 na kat. parceli br. 1317/6 KO Budva. Predmetni stambeni prostor je smješten u širem centru grada, ul. Feronova br.4. Zgrada u kojoj se stan nalazi je kvalitetno sagrađena sa obezbijeđenim parking pristupnim ulicama i parking prostorom ispred. Stambeni prostor je po strukturi jednosoban stan a čine ga hodnik, kuhinja, dnevna soba, spavaća sobe, terasa sa bastom i potpuno je opremljen. Zgrada ja potpuno komunalno opremljena, a sam stan ima i sopstvenu klimatizaciju. Unutrašnja obrada u stanu je od kvalitetnih materijala visokog kvaliteta.

Namjenski kredit za stan iz bančine ponude  • Kamatna stopa već od 3,50%

  • Period otplate do 30 godina

  • Iznos kredita od 20.000€