• Grad: Budva
  • Naselje: Komoševina
  • Adresa: Jadranski put
  • Kvadratura: 96m2
  • Spratnost: VI
  • List nepokretnosti: 2859, KO Budva

Za više informacija kontaktiraj nas na 

19891

×

OPIS:

Objekat u kome se nalaze predmetni stanovi i nestambeni prostor se nalazi na izlazu iz Budve prema Kotoru i Tivtu sa desne strane jadranske magistrale, neposredno uz saobraćajnicu. Predmetni objekat smješten je u blizini raskrsnice sa Lovćenskom ulicom, glavne raskrsnice u Budvi. Zgrada se nalazi u naselju Komoševina, na oko 500m od centra grada Budva, kao i od Starog grada. Predmetne nepokretnosti smještene su na posljednjem spratu objekta spratnosti P+6 i čine ga posebni delovi objekta obilježeni kao stambene površine PD78 i PD79, površina 169m2 i 96m2, kao i nestambeni prostor PD80 površine 213m2. Objekat je na udaljenosti od 300m (vazdušne linije) od mora. Iz stambenih prostora pruža se odličan pogled na more i Budvu. Objekat se nalazi na parceli 2290, KO Budva, na strmom terenu i naslonjen je na brdo u zaleđu Budve. Objekat je opremljen svim neophodnim instalacijama kao i putničkim liftom.

Namjenski kredit za stan iz bančine ponude  • Kamatna stopa već od 3,50%

  • Period otplate do 30 godina

  • Iznos kredita od 20.000€