• Grad: Budva
  • Naselje: Gospoština
  • Adresa: Zgrada BSP, Jadranski put
  • Kvadratura: 121m2
  • Spratnost: IV
  • List nepokretnosti: 2707, KO Budva

Za više informacija kontaktiraj nas na 

19891

×

OPIS:

Predmetna stambena nepokretnost nalazi se u blizini katastra opšitne Budva. Komunalno je u potpunosti opremljena. Stambeni prostor PD 237 površine 121m2 nalazi se na četvrtom spratu poslovno stambenog centra označenog kao objekat 1, na katastarskoj parceli br. 2057/1, sa svim pripadajućim pokretnim stvarima kako ugrađenih u nepokretnost, tako i odvojive pokretne stvari. U okviru istog objekta nalazi se i garaža površine 16m2 PD 186 katastarska parcela br. 2057/1.

Namjenski kredit za stan iz bančine ponude  • Kamatna stopa već od 3,50%

  • Period otplate do 30 godina

  • Iznos kredita od 20.000€