Prva ekološka kartica u Crnoj Gori!

Za sigurna i jednostavna plaćanja, kontrolu troškova, raspolaganje sredstvima vaše kompanije u svakom trenutku, potrebna vam je kartica. Ali, da li ste znali da korišćenjem te kartice, možete i da čuvate prirodu? Prva banka ne samo da vodi računa o novcu svojih klijenata, nego i o životnoj sredini, i sada u svom portfoliju, kao prva među bankama na crnogorskom tržištu, biznis klijentima nudi karticu napravljenu od 85,5% reciklirane plastike.

Kontakt telefon za podršku korisnicima kartica Prve banke je +382 20 445 217.

Upoznajte se sa najvažnijim sigurnosnim preporukama i načinom zaštite ličnih podataka.

MASTERCARD®

BUSINESS DEBIT KARTICA

Izrađena je od 85,5% reciklirane plastike. Karakteriše je moderan dizajn - umjesto uobičajenog horizontalnog rasporeda podataka koji sadrže tradicionalne kartice, na ovoj kartici kompletan dizajn je vertikalno orijentisan. Iako je napravljena od recikliranog materijala, ova kartica ima isti nivo kvaliteta i trajnosti kao ostale.

Najbrže beskontaktno (contactless) plaćanje

Jednostavno i brzo plaćanje - bez provlačenja kartice i bez unosa PIN-a, moguće je za sve transakcije do 40€ (samo na POS terminalima koji podržavaju Mastercard beskontaktnu tehnologiju).

Uvijek dostupan novac

Raspolažite sredstvima sa transakcionog računa za nacionalne platne transakcije vaše kompanije, 24 časa dnevno - 365 dana u godini, bilo da ste u zemlji ili inostranstvu.

Ušteda vremena

Karticu možete koristiti za plaćanje roba i usluga na trgovačkim lokacijama širom svijeta, kao i za podizanje gotovine na svim bankomatima i šalterima banaka, na kojima je istaknut znak Mastercard. U svakom trenutku vam je dostupna široka mreža bankomata Prve banke, gdje možete vršiti transakcije sa povoljnijim tarifama.

Svi oni koji se opredijele da apliciraju za Mastercard Business Debit karticu do 31. marta 2023. godine, dobijaju 6 mjeseci besplatne mjesečne članarine za karticu.


Potrebna dokumentacija:

- Kopija ličnog dokumenta;

- Pristupnica za izdavanje kartice;

- Kompletna statusna dokumentacija definisana Procedurom odobravanja kreditnih proizvoda pravnim licima;

- Ugovor (Ugovor o izdavanju i korišćenju Mastercard Business Debit kartice).

Izdavanje kartice Bez naknade
Mjesečna članarina za business karticu 2,50€
Podizanje gotovine na bankomatima Prve banke 1,00% (min. 1,00€)
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu 3,00% (min. 3,00€)
Podizanje gotovine šalterima Prve banke (POS cash advance) 1,00% (min. 2,00€)
Podizanje gotovine šalterima drugih banaka u zemlji i inostranstvu (POS cash advance) 3,00% (min. 3,50€)
Upit stanja na ATM-u 0,50€
Redovno reizdavanje business kartice 2,00€
Prijevremeno reizdavanje 10,00€
Zamjena plastike 5,00€
Hitna izrada kartice 20,00€
Gašenje business kartice 10,00€
Promjena PIN-a na bankomatima 1,00€
Neosnovana reklamacija 10,00€
SMS obavještenje o svim odlivima sa platnih kartica 0,70€ mjesečno
U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni Korisnik dužan je odmah usmeno (broj Call centra 19891), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno, obavijestiti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prve banke CG, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141. Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni Korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.