Međunarodna plaćanja (NOSTRO doznaka)

NOSTRO doznaka predstavlja instrument plaćanja u međunarodnom platnom prometu, koji omogućava izvršavanje plaćanja u korist lica u inostranstvu, po različitim osnovama. 

Za izvršenu uslugu klijentu se naplaćuje naknada u skladu sa važećom Politikom naknada. Visina provizije je uslovljena je datumom valute i izborom opcija troškova: SHA, BEN ili OUR. 

Za prenos sredstava sa transakcionog računa za međunarodne platne transakcije na transakcioni račun za nacionalne platne transakcije, potrebno je dostaviti popunjen zahtjev za prenos sredstava.

Prednosti:

  • Jednostavan i jeftin način za realizaciju međunarodnih plaćanja
  • Popunjen i potpisan Nalog za izvršenje međunarodnog plaćanja;

  • Osnov po kome se vrši plaćanje;

  • Instrukcije za plaćanje na transakcioni račun za međunarodne platne transakcije ino-korisnika (potpune instrukcije podrazumjevaju dostavljanje tačnih podataka (IBAN, SWIFT CODE, kompletne adrese, osnov plaćanja)).

Doznake iz inostranstva (LORO doznaka)

LORO doznaka predstavlja instrument plaćanja u međunarodnom platnom prometu, putem kojeg se dobija uplata/priliv sredstava iz inostranstva (zarade, penzije, nasljedstva, pokloni i slično).

Da bi se realizovala loro doznaka, nije potrebna posjeta filijali/šalteru, pošto će Banka obavijestiti klijenta o prilivu iz inostranstva. 

Inkaso čekova

Pored pomenutih instrumenata međunarodnog plaćanja, Banka vrši i inkaso čekova. Naknada za inkaso čekova definisana je Politikom naknada Banke i naplaćuje se unaprijed.

Mogućnost obavljanja plaćanja u međunarodnom platnom prometu putem elektronskog bankarstva
Prva banka CG nudi usluge elektronskog bankarstva kojima se eliminišu troškovi, povećava efikasnost i omogućava obavljanje novčanih transakcija bez odlaska u Banku. Za više informacija posjetite stranicu Elektronsko bankarstvo za fizička lica.
Kontokorentne banke
Kontokorentne banke preko kojih Prva banka CG obavlja platne transakcije u međunarodnom platnom prometu (SWIFT code: PRVAMEPG) su svjetski poznate i uspješne finansijske institucije.