Plaćanje prema inostranstvu (NOSTRO doznaka)

NOSTRO doznaka predstavlja instrument plaćanja u međunarodnom platnom prometu, koji ti omogućava izvršavanje i naplatu obaveza prema licima iz inostranstva po različitim osnovama. 

Za izvršenu uslugu Klijentu se naplaćuje naknada u skladu sa važećom Politikom nakanda. Visina provizije je uslovljena je datumom valute i izborom opcija troškova: SHA, BEN ili OUR. 

Za prenos sredsava sa deviznog na tekući račun, dostavljaš nam popunjen zahtjev za prenos sredstava sa deviznog na tekući račun. 

Prednosti:

  • Jednostavan i jeftin način za realizaciju ino plaćanja
  • Osnov po kome se vrši plaćanje;
  • Instrukcije deviznog računa ino-korisnika (potpune instrukcije podrazumjevaju dostavljanje tačnih podataka (IBAN, SWIFT CODE, kompletne adrese, osnov plaćanja));
  • Popunjen i potpisan Nalog za izvršenje transfera sa inostranstvom.
Doznake iz inostranstva (LORO doznaka)

LORO doznaka predstavlja instrument plaćanja u međunarodnom platnom prometu posredstvom kojeg vršiš naplatu potraživanja iz inostranstva ili realizuje ostale novčane prilive iz inostranstva (zarade, penzije, nasljedstva, pokloni i slično).

Da bi se realizovala loro doznaka, ne moraš dolaziti u Banku, već te Banka obavještava o prilivu iz inostranstva. 

Inkaso čekova

Pored pomenutih instrumenata međunarodnog plaćanja, Banka vrši i inkaso čekova. Naknada za inkaso čekova definisana je Politikom naknada Banke i naplaćuje se unaprijed.

Mogućnost obavljanja platnog prometa sa inostranstvom preko elektronskog bankarstva
Prva banka CG nudi ti usluge elektronskog bankarstva kojima se eliminišu troškovi, povećava efikasnost i omogućava obavljanje novčanih transakcija bez odlaska u Banku. Za više informacija posjetite stranicu Elektronsko bankarstvo za fizička lica.
Kontokorentne banke
Kontokorentne banke preko kojih Prva banka CG obavlja platni promet sa inostranstvom (SWIFT code: PRVAMEPG) su svjetski poznate i uspješne finansijske institucije.