Izvršite pozajmicu po tekućem računu po brzoj i jednostavnoj proceduri! Obezbijedi dodatna sredstva na računu.


Dozvoljeni minus po tekućem računu (debitne kartice)
Svrha Nenamjenski, gotovinski krediti
Iznos kredita 50€ - 10.000€
Rok 3 - 24 mjeseca
Način otplate Redovni prilivi
Nominalna kamatna stopa 13,00% - 18,00% godišnje, fiksna
Naknada za odobrenje kredita od 1,20%
Zatezna kamata 2,00% mjesečno
Valuta EUR
 • Bonitet se utvrđuje u skladu sa metodologijom za procjenu boniteta. U zavisnosti od boniteta kredit može biti odobren bez žiranata i najviše do 2 žiranta
 • Umjesto jednog žiranta kao instrument obezbjeđenja može se uzeti jemstvo pravnog lica (privrednog subjekta), pod uslovom da je bonitet pravnog lica u kategoriji dobre aktive ili aktive sa posebnom napomenom
 • Sadužnik može poboljšati bonitet
 • Ukoliko je sredstvo obezbjeđenja hipoteka nad nepokretnostima jemci nijesu potrebni


Primjer kredita

Kreditni limiti po tekućem računu (debitne kartice)
Iznos 480,00€
Rok otplate (u mjesecima) 6
Kamatna stopa (godišnja) 14,5%
Provizija 1,20% (5,76€)

*Napominjemo da za ovu vrstu kredita nema anuiteta, nakon isteka od 6(šest) mjeseci klijent može da produži isti ili da ga vrati u cjelosti.

 • Zahtjev za odobrenje limita,
 • Lična karta,
 • Izjava o izdržavanim licima,
 • Saglasnost klijenta za pristup podacima RKB,
 • Potvrda o visini primanja uz tri posljednje platne liste,
 • Administrativna zabrana na primanja,
 • Ostala dokumentacija, prema potrebi.