Izmiri svoje obaveze efikasno, jednostavno, brzo i bez odlaska u Banku.

Prednosti korišćenja trajnog naloga:

  • Eliminisanje mogućnosti kašnjenja u izmirenju obaveza,
  • Racionalno korišćenje vremena,
  • Brza i jednostavna procedura,
  • Eliminisanje zateznih kamata zbog neblagovremenog plaćanja,
  • Oslobađanje od dolaska u Banku i čekanja na šalterima
OPIS NAKNADA
Uvođenje trajnog naloga bez naknade
Naknada za izvršenje trajnog naloga u korist računa Banke i drugih računa u Banci bez naknade
Naknada za izvršenje trajnog naloga prema drugim bankama za iznose do 1,000€ 0,50€ jednokratno
Naknada za izvršenje trajnog naloga prema drugim bankama za iznose preko 1,000€ 0,20% od iznosa po transakciji