Nudimo Vam usulge poslovanja sa inostranstvom po povoljnim uslovima. Da bi biste vršili plaćanja ili imali prilive iz inostranstva, otvorite devizni račun u našoj banci.

Za sve dodatne informacije obratite se Odjeljenju platnog promenta na
e-mail: info@prvabankacg.com.

Klijent – rezident koji želi da otvori devizni račun u Banci popunjava Zahtjev za otvaranje deviznog računa i zaključuje Ugovor sa Bankom.
Ukoliko Klijent ima otvoren račun u unutrašnjem platnom prometu, osim Zahtjeva, ne treba da dostavlja dokumentaciju, jer je ista već arhivirana u bazi platnog prometa. Postojeća dokumentacija koristi se za otvaranje deviznog računa.
U slučajevima gdje Klijent nema račun u unutrašnjem platnom prometu, a želi da otvori devizni račun, potrebno je dostaviti istu dokumentaciju koja je neophodna za otvaranje računa u unutrašnjem platnom prometu.

Klijent – nerezident koji želi da otvori devizni račun u Banci popunjava Zahtjev za otvaranje deviznog računa i zaključuje Ugovor sa Bankom. Za otvaranje deviznog računa potrebno je da Klijent dostavi i sljedeću dokumentaciju:
  • Pismeni zahtjev za otvaranje računa na memorandumu stranog pravnog lica (osnovni podaci – naziv, sjedište, kontakt detalji i dr.);
  • Ovjerena fotokopija izvoda iz registracije pravnog lica u inostranstvu ili original na uvid ne stariji od 3 mjeseca;
  • Pismena ovlašćenja za lica koja će biti ovlašćena za raspolaganje sredstvima na računima (ime i prezime, adresa, broj pasoša, stepen ovlašćenja, potpisivanje – pojedinačno kolektivno i dr.);
  • Popunjen Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za raspolaganje sredstvima sa računa, koji je potpisalo ovlašćeno lice podnosioca zahtjeva, ovjeren pečatom kojim će biti ovjeravani nalozi za plaćanje (obrazac Banke);
  • Fotokopija pasoša za ovlašćena lica;
  • Dokumentacija o djelatnosti firme.
Sva dokumentacija mora biti dostavljena na engleskom ili crnogorskom jeziku.
Plaćanje prema inostranstvu (NOSTRO doznaka)
NOSTRO doznaka predstavlja instrument plaćanja u međunarodnom platnom prometu omogućava Vam izvršavanje i naplatu obaveza prema licima iz inostranstva po različitim osnovama.
  • Osnov prema kome se vrši plaćanje (faktura, profaktura, ugovor…);
  • Instrukcije deviznog računa ino-korisnika. Potpune instrukcije podrazumjevaju dostavljanje tačnih podataka (IBAN, SWIFT CODE, kompletne adrese, osnov plaćanja);
  • Popunjen i potpisan Nalog za izvršenje transfera sa inostranstvom.
Doznake iz inostranstva (LORO doznaka)
LORO doznaka predstavlja instrument plaćanja u međunarodnom platnom prometu posredstvom kojeg pravno lice vrši naplatu potraživanja iz inostranstva ili realizuje ostale novčane prilive iz inostranstva.
Brzo, jednostavno, bez dolaska u banku i bez naknade!
Inkaso čekova
Pored pomenutih instrumenata međunarodnog plaćanja, Banka vrši i inkaso čekova. Naknada za inkaso čekova definisana je Politikom naknada Banke i unaprijed se naplaćuje.
Dokumentarni akreditivi
Dokumentarni akreditiv predstavlja instrument plaćanja/naplate u međunarodnom platnom prometu kojim se akreditivna banka obavezuje da će izvršiti plaćanje korisniku akreditiva, ukoliko su ispunjeni svi uslovi predviđeni akreditivom.
Mogućnost obavljanja platnog prometa sa inostranstvom preko elektronskog bankarstva
Prva banka CG nudi ti i usluge elektronskog bankarstva kojima se eliminišu troškovi, povećava efikasnost i omogućava obavljanje novčanih transakcija bez odlaska u Banku. Za više informacija posjetite stranicu Elektronsko bankarstvo za pravna lica.
Kontokorentne banke
Kontokorentne banke preko kojih Prva banka CG obavlja platni promet sa inostranstvom (SWIFT code: PRVAMEPG) su svjetski poznate i uspješne finansijske institucije.