ODBOR DIREKTORA

Mr Milan Perović
predsjednik Odbora direktora


Slavoljub Popadić
član


Zoran Đukanović
član


Đoko Krivokapić
član


Milorad Pavlek
član


ODBOR ZA REVIZIJU

Dr Zoran Todorović
predsjednik Odbora za reviziju


Dr Maja Drakić-Grgur
član


Nađa Zidar
član


Glavni izvršni direktor
Tarik Telaćević


Izvršni direktor – Upravljanje rizicima i podrška poslovanju
mr Nataša Martinović


Izvršni direktor – Upravljanje poslovnim odnosima sa klijentima
Milorad Pavlek


Sekretar Banke
Vesna Bogdanović


Eksterni revizor
„CH BDM“ D.O.O. Podgorica