ODBOR DIREKTORA

Mr Milan Perović
Predsjednik


Mr Nataša Martinović
Član


Dr Maja Drakić - Grgur
Član


Zoran Pažin
Član


Velizar Čolović
Član


ODBOR ZA REVIZIJU

Dr Maja Drakić - Grgur
Predsjednica


Nađa Zidar
Član


Radojica Ilić
Član


Glavni izvršni direktor
Tarik Telaćević


Izvršni direktor – Finansije, rizici i problematični krediti
Mr Nataša Martinović


Sekretar Banke
Vesna Bogdanović


Eksterni revizor
"Crowe MNE" d.o.o. Podgorica