Prva banka Crne Gore je od samog početka svog postojanja aktivno sudjelovala u realizaciji društveno-korisnih projekata. Prepoznati smo po podršci projektima od nacionalnog značaja u oblasti zdravstva, kulture, sporta, kao i po podršci humanitarnim i drugim projektima koji utiču na podizanje kvaliteta života građana u Crnoj Gori.

U nastavku su istaknuti samo neki od projekata kojima Prva banka Crne Gore potvrđuje svoje strateško opredjeljenje prema društveno odgovornom poslovanju.

30.11.-0001


Donacija Prve banke i RZUP-a: U rekonstrukciju sanitarnih čvorova na četiri odjeljenja KCCG uloženo 200.000 eura

Zahvaljujući donaciji Prve banke i Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje, vrijednoj 200.000 eura, rekonstruisani su sanitarni čvorovi na Akušerskom odjeljenju sa jedinicom za novorođenčad, Centru za abdominalnu hirurgiju, Odjeljenju za urologiju, Klinici za očne bolesti i Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore. Tim povodom danas je u KCCG održana konferencija za novinare nakon koje su zvanično puštene u upotrebu rekonstruisane prostorije.

30.11.-0001


Prva banka CG podržala MASSIN kongres u Splendidu

Prva banka je podržala MASSIN Kongres – međunarodni kongres neurohirurga i neuronauka najvišeg ranga . U organizaciji Udruženja neurohirurga Jugoistočne Evrope – SeENS, a u saradnji sa Društvom ljekara Crne Gore, Kliničkim centrom Podgorica i Udruženjem neurohirurga Srbije i uz podršku relevantnih institucija Crne Gore održan je susret u hotelu Splendid u Bečićima u Budvi.

30.11.-0001


Prva banka CG podržala koncert na Cetinju povodom Dana nezavisnosti

 Povodom proslave Dana nezavisnosti na Cetinju Prva banka CG je podržala NVO „Crnogorsku kulturnu mrežu“ koja je bila organizator događaja. To prilikom na Dvorskom trgu na Cetinju nastupili su popularni pjevači Petar Grašo i Željko Samardžić

30.11.-0001


Prva banka CG podržala NVO „Istraživački medijski centar“

Prva banka CG je podržala jedanaesti Međunarodni naučni skup „Crnogorski medijski dijalozi“ koji se održao od 25-27. Maja 2018.godine u Ulcinju.  Tema skupa, koji je okupio  više od 80 učesnika iz Gore Crne i inostranstva bila je: „Mediji i manjine - standardi i praksa (Kulturološki aspekti)“.

Donacija Prve banke i RZUP-a: U rekonstrukciju sanitarnih č...

Prva banka CG podržala MASSIN kongres u Splendidu

Prva banka CG podržala koncert na Cetinju povodom Dana neza...

Prva banka CG podržala NVO „Istraživački medijski centa...