30.11.-0001

Prva banka CG podržala MASSIN kongres u Splendidu


Prva banka je podržala MASSIN Kongres – međunarodni kongres neurohirurga i neuronauka najvišeg ranga. U organizaciji Udruženja neurohirurga Jugoistočne Evrope – SeENS, a u saradnji sa Društvom ljekara Crne Gore, Kliničkim centrom Podgorica i Udruženjem neurohirurga Srbije i uz podršku relevantnih institucija Crne Gore održan je susret u hotelu Splendid u Bečićima u Budvi.

×