Devizni račun omogućava ti bezbjedne prilive i odlive sredstava iz inostranstva. Devizni račun mogu da otvore sva fizička lica, kako rezidenti, tako i nerezidenti.

Otvaranje deviznog računa je besplatno i vrši se na svim šalterima Prve banke CG. Za otvaranje deviznog računa dovoljno je da priložiš identifikacioni dokument – ličnu kartu ili pasoš.

Naša poslovna mreža pokriva skoro čitavu teritoriju Crne Gore,  tako da uvid u stanje i promet deviznog računa možeš ostvariti u najbližoj poslovnici  kao i putem e-bankinga.

Vlasnik deviznog računa može ovlastiti druga lica da mogu raspolagati sredstvima sa njegovog računa.