Pružamo finansijsku podršku Vašim dugoročnim ulaganjima i investicionim projektima.

 • Zahtjev za odobrenje kredita;
 • Lična karta;
 • Statusna dokumentacija (Rješenje o registraciji kod Privrednog Suda, Karton deponovanih potpisa, Važeći Statut, Rješenje o registraciji za PIB, Rješenje o registraciji za PDV);
 • Potvrdu Poreske uprave Crne Gore da nemate dugovanja po osnovu poreza;
 • Izjavu o povezanim licima;
 • Komplete finansijskih iskaza za period od datuma registracije do posljednjeg dana okončane kalendarske godine;
 • Zaključni list (Bruto bilans) za posljednju kalendarsku godinu;
 • Potvrde o prometu ili kartice prometa poslovnih računa kod drugih banaka;
 • Saglasnost klijenta za pristup podacima RKB;
 • List nepokretnosti i Procjenu bančinog ovlašćenog procjenitelja ako je hipoteka na nepokretnosti sredstvo obezbjeđenja Plasmana;
 • Ostala dokumentacija prema potrebi.

INVESTICIONI KREDITI

Kao siguran finansijski partner podržavamo rast i razvoj Vaše firme. Investicioni krediti omogućiće da realizujete Vaše nove projekte, ulaganja u osnovna sredstva (objekte, mašine, opremu) ili trajna obrtna sredstva (vozila) po povoljnim uslovima!

 • Zahtjev za odobrenje kredita;
 • Lična karta;
 • Statusna dokumentacija (Rješenje o registraciji kod Privrednog Suda, Karton deponovanih potpisa, Važeći Statut, Rješenje o registraciji za PIB, Rješenje o registraciji za PDV);
 • Potvrdu Poreske uprave Crne Gore da nemate dugovanja po osnovu poreza;
 • Izjavu o povezanim licima;
 • Komplete finansijskih iskaza za period od datuma registracije do posljednjeg dana okončane kalendarske godine;
 • Zaključni list (Bruto bilans) za posljednju kalendarsku godinu;
 • Potvrde o prometu ili kartice prometa poslovnih računa kod drugih banaka;
 • Saglasnost klijenta za pristup podacima RKB;
 • List nepokretnosti i Procjenu bančinog ovlašćenog procjenitelja ako je hipoteka na nepokretnosti sredstvo obezbjeđenja Plasmana;
 • Ostala dokumentacija prema potrebi.