Obezbijedite povoljne uslove kreditiranja! Ukoliko imate novac za investiranje možete ga položiti i dobiti kredit po povoljnim uslovima.

  • Zahtjev za odobrenje Plasmana (formular Banke),
  • Statusnu dokumentaciju Klijenta ( Rješenje o registraciji kod Privrednog Suda,
  • Karton deponovanih potpisa, Važeći Statut,
  • Rješenje o registraciji za PIB, Rješenje o registraciji za PDV ),
  • Izjavu o licima povezanim sa Klijentom (formular Banke),
  • Ugovor o oročenom novčanom depozitu / štednom ulogu (ukoliko je sredstvo obezbjeđenja depozit oročen prije podnošenja Zahtjeva).