Charge kreditna kartica vezana je za poseban kreditni račun, uz definisan kreditni limit. Svi troškovi po kartici knjiženi tokom tekućeg obračunskog perioda, dospijevaju na naplatu u 100% iznosu, na dan dospijeća plaćanja.
Charge kreditna kartica može biti izdata bez kreditnog limita.

Kontakt telefon za podršku korisnicima kartica Prve banke je +382 20 445 217.

Upoznaj se sa najvažnijim sigurnosnim preporukama i načinom zaštite ličnih podataka

Prednosti:

  • može se koristiti za plaćanja putem interneta;
  • prihvaćena u cijelom svetu - na prodajnim mestima i bankomatima;
  • sigurnija od nošenja gotovine;
  • opremljena čip tehnologijom što Vam daje sigurnost i umanjuje mogućnost zloupotrebe;
  • fiksna kamatna stopa.

MASTERCARD® STANDARD

charge kartica

Mastercard Standard Charge kartica Vam omogućava pristup dodatnim sredstvima do iznosa odobrenog limita, kada god to poželite.

Otvaranje Besplatno
Članarina na osnovnu karticu 2,50€ mjesečno
Članarina za dodatnu karticu 2,50€ mjesečno
Podizanje gotovine sa bankomata Prve banke 0,50% (min. 1,00€) po transakciji
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka 1,00% (min. 3,00€) po transakciji
Podizanje gotovine na bankomatima van Crne Gore 2,00% (min. 3,00€) po transakciji
Isplata gotovine na šalteru Prve banke 0,50% (min. 1,00€) po transakciji
Isplata gotovine na šalteru druge banke 2,50% (min. 5,00€) po transakciji
Zamjena plastike 5,00€
Otkaz kartice (bez ponovne štampe) Bez naknade
Redovno reizdavanje Besplatno
Ranije reizdavanje 10,00€
Neopravdana reklamacija 10,00€
Provjera stanja 0,50€ po transakciji
Pin menager 1,00€ po transakciji
Dinamička konverzija valuta DCC 8% po transakciji
SMS servis za slanje obavještenja o autorizovanim transakcijama 0,70€ mjesečno – nezavisno od broja kartica priključenih na servis
Dnevni limit na ATM 2000,00€
Dnevni limit na POS 5000,00€

VISA CLASSIC

charge kartica

Visa Classic Charge kartica Vam omogućava pristup dodatnim sredstvima do iznosa odobrenog limita, kada god to poželite.

Mastercard Gold Charge/ Visa Gold Charge

Prednosti:

  • olakšava svakodnevnu kupovinu;
  • kupovina u zemlji i širom svijeta na više od 32 miliona prodajnih mjesta sa oznakom Mastercard;
  • besplatna SMS obaveštenja za svaku izvršenu transakciju.

MASTERCARD® GOLD

charge kartica

Otvaranje Besplatno
Članarina na osnovnu karticu 6,00€ mjesečno
Članarina za dodatnu karticu 5,00€ mjesečno
Podizanje gotovine sa bankomata Prve banke 0,50% (min. 1,00€) po transakciji
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka 1,00% (min. 3,00€) po transakciji
Podizanje gotovine na bankomatima van Crne Gore 2,00% (min. 3,00€) po transakciji
Isplata gotovine na šalteru Prve banke 0,50% (min. 1,00€) po transakciji
Isplata gotovine na šalteru druge banke 2,50% (min. 5,00€) po transakciji
Zamjena plastike 5,00€
Otkaz kartice (bez ponovne štampe) Bez naknade
Redovno reizdavanje Besplatno
Ranije reizdavanje 20,00€
Neopravdana reklamacija 15,00€
Provjera stanja 0,50€ po transakciji
Pin menager 1,00€ po transakciji
Dinamička konverzija valuta DCC 8% po transakciji
SMS servis za slanje obavještenja o autorizovanim transakcijama 0,70€ mjesečno – nezavisno od broja kartica priključenih na servis
Dnevni limit na ATM 2.000,00€
Dnevni limit na POS 10.000,00€

VISA GOLD

charge kartica

U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni Korisnik dužan je odmah usmeno (broj Call centra 19891), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno, obavijestiti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prve banke CG, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141.
Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni Korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.