Pomoću našeg kredita možeš refinansirati svoje obaveze po tekućim računima, kreditnim karticama i kreditima, uz mogućnost korišćenja jednog dijela (ne više od 30% traženog iznosa kredita).

15000
60

MJESEČNA RATA:

277,78

UKUPNO GLAVNICE I KAMATE:

70.651,8

*Podaci iz kalkulatora su informativnog karaktera

  • Lična karta;
  • Zahtjev za odobrenje kredita;
  • Izjava o izdržavanim licima;
  • Saglasnost klijenta za pristup podacima RKB;
  • Potvrda o visini primanja uz tri posljednje platne liste;
  • Administrativna zabrana na primanja;
  • Ostala dokumentacija, prema potrebi.