Pomoću našeg kredita možeš refinansirati svoje obaveze po tekućim računima, kreditnim karticama i kreditima, uz mogućnost korišćenja jednog dijela (ne više od 30% traženog iznosa kredita).

10000
60

MJESEČNA RATA:

277,78

UKUPNO GLAVNICE I KAMATE:

70.651,8

*Podaci iz kalkulatora su informativnog karaktera

  • Lična karta,
  • Zahtjev za kredit,
  • Izjava o izdržavanim licima,
  • Saglasnost klijenta za pristup podacima RKB,
  • Potvrda o visini primanja uz tri posljednje platne liste,
  • Administrativna zabrana na primanja,
  • Ostala dokumentacija, prema potrebi.