Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije ti omogućava korišćenje brojnih bankarskih proizvoda i usluga!
Svi klijenti, rezidenti i nerezidenti, koji imaju redovan ili periodičan prihod, mogu otvoriti transakcioni račun za nacionalne platne transakcije u našoj Banci.
Otvaranje računa je besplatno i može se obaviti na svim šalterima naše Banke, uz identifikacioni dokument – ličnu kartu ili pasoš.

Prednosti

 • Mogućnost korišćenja Mastercard® i/ili Visa platnih kartica;
 • Mogućnost odobrenja limita po transakcionom računu za nacionalne platne transakcije;
 • Mogućnost plaćanja posredstvom trajnog naloga;
 • Mogućnost dobijanja informacija o stanju na računu putem SMS obavještenja;
 • Raspolaganje sredstvima putem e-banking i/ili m-banking servisa;
 • Velika mreža filijala/šaltera i bankomata na teritoriji Crne Gore.

Odaberi transakcioni račun za nacionalne platne transakcije prema svojim potrebama! Kreirali smo dva paketa:

OSNOVNI PAKET


 • Održavanje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije
 • Debitna Mastercard® kartica
 • SMS obavještenja
 • Trajni nalog
 • Osiguranje od smrti usljed nezgode

1,99 mjesečno


STANDARD PAKET


 • Održavanje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije
 • Debitna Mastercard® kartica
 • Web plaćanje
 • SMS obavještenja
 • Trajni nalog
 • Osiguranje od smrti usljed nezgode

2,99  mjesečno


Otvaranje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije bez naknade
Vođenje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije (računi koji su imali promet veći od 10,00€) 0,99€ mjesečno
Odobravanje prekoračenja po računu 1,20% jednokratno
Izrada punomoćja po računu građana bez naknade
Redovan mjesečni izvod sa računa (na šalteru Banke) bez naknade
Bezgotovinski prenos na račun u okviru Banke (prema drugom fizičkom ili pravnom licu) 0,1% min. 0,40€ max. 90€ po transakciji
Gotovinske uplate na račun fizičkog ili pravnog lica u okviru Banke 0,1% min. 0,40€ max. 90€ po transakciji
Bezgotovinski prenos na račun izvan Banke do 500€ - 0,50€
od 500 do 1000€ - 1,00€
veći od 1000€ - 0,35%, max. 200€ po transakciji
Osnovni paket (Održavanje transakcionog računa, Debitna Mastercard® kartica, SMS obavještenja
Trajni nalog, Osiguranje od smrti usljed nezgode)
1,99€ mjesečno
Standard paket (Održavanje transakcionog računa, Debitna Mastercard® kartica, Web plaćanje, SMS obavještenja, Trajni nalog, Osiguranje od smrti usljed nezgode) 2,99€ mjesečno
ePaket (E-banking servis (Web plaćanje), M-banking servis, SMS obavještenja) 1,60€ mjesečno
Premijum paket (Održavanje transakcionog računa, Debitna Mastercard® kartica / Visa Electron, E-banking servis (Web plaćanje), M-banking servis, SMS obavještenja, Trajni nalog, Osiguranje od smrti usljed nezgode) 3,49€ mjesečno