Bonitet Klijenta utvrđuje se prema skraćenom postupku. Iznos namjenski oročenog depozita mora najmanje biti jednak iznosu traženog kredita

  • Lična karta;
  • Zahtjev za odobrenje kredita;
  • Izjava o izdržavanim licima;
  • Saglasnost klijenta za pristup podacima RKB;
  • Potvrda o visini primanja uz tri posljednje platne liste;
  • Administrativna zabrana na primanja;
  • Ostala dokumentacija, prema potrebi.