Bonitet Klijenta utvrđuje se prema skraćenom postupku. Iznos namjenski oročenog depozita mora najmanje biti jednak iznosu traženog kredita

  • Lična karta,
  • Zahtjev za kredit,
  • Izjava o izdržavanim licima,
  • Saglasnost klijenta za pristup podacima RKB,
  • Potvrda o visini primanja uz tri posljednje platne liste,
  • Administrativna zabrana na primanja,
  • Ostala dokumentacija, prema potrebi.