Uživaj odmah a plaćaj u ratama!
Naša Mastercard® kartica na rate ti omogućava da kupuješ na rate sve proizvode i usluge, na svim prodajnim mjestima koja prihvataju plaćanje karticama, u vrijednosti od 30 do 10.000€, u zavisnosti od odobrenog limita.

Kontakt telefon za podršku korisnicima kartica Prve banke je +382 20 445 217.

Upoznaj se sa najvažnijim sigurnosnim preporukama i načinom zaštite ličnih podataka

MASTERCARD®

KARTICA NA RATE

Kartica na rate namijenjena je svim klijentima koji primaju zaradu putem transakcionog računa za nacionalne platne transakcije u Prvoj banci i koji su kreditno sposobni.

Kupovina proizvoda i usluga na više mjesečnih rata, bez kamate

Podizanje gotovine na bankomatima i šalterima (koji imaju terminale za plaćanje karticama) u zemlji i inostranstvu uz otplaćivanje na rate

Plaćanje proizvoda i usluga na rate na svim prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu, kao i putem interneta

Korišćenje je jednostavno – na prodajnom mjestu, prilikom plaćanja ukupni iznos računa će se automatski podijeliti na sljedeći način:

・od 30 do 150€ na 3 mjesečne rate;
・od 150 do 300€ na 6 mjesečnih rata;
・od 300 do 1.000€ na 9 mjesečnih rata;
・od 1.000 do 10.000€ na 12 mjesečnih rata.

Potrebna dokumentacija:

· Lična karta;
· Pristupnica za izdavanje kartice;
· Potvrda o visini primanja uz 3 posljednje platne liste;
· Administrativna zabrana na primanja.

Otvaranje Besplatno
Članarina za osnovnu karticu 2,00€ mjesečno
Članarina za dodatnu karticu 2,00€ mjesečno
Podizanje gotovine na bankomatima Prve banke 2,00% (min. 2,00€) po transakciji
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka 3,00% (min. 3,00€) po transakciji
Podizanje gotovine na bankomatima van Crne Gore 3,00% (min. 4,00€) po transakciji
Isplata gotovine na POS terminalu Prve banke 2,00% (min. 2,00€) po transakciji
Isplata gotovine na POS terminalu drugih banaka 2,50% (min. 5,00€) po transakciji
Isplata gotovine na POS terminalu drugih banaka van Crne Gore 3,00% (min. 5,00€) po transakciji
Zamjena plastike 5,00€
Naknada za gašenje kreditne kartice (bez ponovne štampe) bez naknade
Redovno reizdavanje 1,00€
Ranije reizdavanje 20,00€
Provjera stanja 0,50€ po transakciji
Pin menager 1,00€ po transakciji
Neopravdana reklamacija 15,00€
Hitna izrada kartice - za 1 dan (min. 20,00€)
Dinamička konverzija valuta DCC 8% po transakciji
SMS servis za slanje obavještenja o autorizovanim transakcijama 0,70€ mjesečno – nezavisno od broja kartica priključenih na servis
Naknade za podjelu na rate po transakciji  
Iznos od 30,00€ do 300,00€ 1,00€ po rati
Iznos od 300,00€ do 1.000,00€ 2,00€ po rati
Iznos veći od 1.000,00€ 3,00€ po rati
U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni korisnik dužan je odmah usmeno (broj Call centra 19891), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno, obavijestiti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prve banke CG, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141. 
Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni Korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.