Uživaj odmah a plaćaj u ratama!

Naša Mastercard® kartica na rate ti omogućava da kupuješ na rate sve proizvode i usluge, na svim prodajnim mjestima koja prihvataju plaćanje karticama, u vrijednosti od 30 do 10.000€, u zavisnosti od odobrenog limita.

Kontakt telefon za podršku korisnicima kartica Prve banke je +382 20 445 217.

Upoznaj se sa najvažnijim sigurnosnim preporukama i načinom zaštite ličnih podataka

MASTERCARD®

KARTICA NA RATE

Kartica na rate namijenjena je svim klijentima koji primaju zaradu putem transakcionog računa za nacionalne platne transakcije u Prvoj banci i koji su kreditno sposobni.

Kupovina proizvoda i usluga na više mjesečnih rata, bez kamate

Podizanje gotovine na bankomatima i šalterima (koji imaju terminale za plaćanje karticama) u zemlji i inostranstvu uz otplaćivanje na rate

Plaćanje proizvoda i usluga na rate na svim prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu, kao i putem interneta


Korišćenje je jednostavno – na prodajnom mjestu, prilikom plaćanja ukupni iznos računa će se automatski podijeliti na sljedeći način:

• od 30 do 150€ na 3 mjesečne rate;
• od 150 do 200€ na 6 mjesečnih rata;
• od 200 do 400€ na 9 mjesečnih rata;
• od 400 do 800€ na 12 mjesečnih rata;
• od 800 do 1.200€ na 18 mjesečnih rata;
• od 1.200 do 2.000€ na 24 mjesečnih rata;
• preko 2.000€ na 36 mjesečnih rata.

Potrebna dokumentacija:

• Lična karta;
• Pristupnica za izdavanje kartice;
• Potvrda o visini primanja uz 3 posljednje platne liste;
• Administrativna zabrana na primanja.

Otvaranje Besplatno
Članarina za osnovnu karticu 2,00€ mjesečno
Članarina za dodatnu karticu 2,00€ mjesečno
Podizanje gotovine na bankomatima Prve banke 2,00% (min. 2,00€) po transakciji
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu 3,00% (min. 4,00€) po transakciji
Podizanje gotovine na šalterima drugih banaka u zemlji i inostranstvu 3,00% (min. 5,00€) po transakciji
Zamjena plastike 5,00€
Gašenje kartice bez naknade
Redovno reizdavanje 1,50€
Prijevremeno reizdavanje 10,00€
Provjera stanja na bankomatu 0,40€ po transakciji
Promjena PIN-a na bankomatu 1,00€ po transakciji
Neosnovana reklamacija 10,00€
SMS obavještenje o odlivu po kartici 0,70€ mjesečno
Dinamička konverzija ino valuta - na bankomatima Prve banke za korisnike inostranih Mastercard i VISA kartica u stranoj valuti 10% po transakciji
Access fee/Surcharge fee - podizanje gotovine na bankomatima Prve banke za korisnike inostranih Mastercard i VISA kartica 4,99€ po transakciji
Naknade za podjelu na rate po transakciji  
Iznosi od 30,00€ do 150,00€ 1,00€ po rati - 3 rate
Iznosi od 150,01€ do 200,00€ 2,00€ po rati - 6 rata
Iznosi od 200,01€ do 400,00€ 2,00€ po rati - 9 rata
Iznosi od 400,01€ do 800,00€ 3,00€ po rati - 12 rata
Iznosi od 800,01€ do 1.200,00€ 3,00€ po rati - 18 rata
Iznosi od 1.200,01€ do 2.000,00€ 4,00€ po rati - 24 rate
Iznosi preko 2.000,01€ 5,00€ po rati - 36 rata
U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni korisnik dužan je odmah usmeno (broj Call centra 19891), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno, obavijestiti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prve banke CG, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141. 
Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni Korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.