Premostite tekuću nelikvidnost i finansirajte poslovne aktivnosti uz povoljne uslove našeg kratkoročnog kredita.

 • Zahtjev za odobrenje kredita,
 • Lična karta, Statusna dokumentacija ( Rješenje o registraciji kod Privrednog Suda, Karton deponovanih potpisa, Važeći Statut, Rješenje o registraciji za PIB, Rješenje o registraciji za PDV ),
 • Potvrdu Poreske uprave Crne Gore da nemate dugovanja po osnovu poreza,
 • Izjavu o povezanim licima,
 • Komplete finansijskih iskaza za period od datuma registracije do posljednjeg dana okončane kalendarske godine,
 • Zaključni list (Bruto bilans) za posljednju kalendarsku godinu,
 • Potvrde o prometu, ili kartice prometa poslovnih računa kod drugih banaka,
 • Saglasnost klijenta za pristup podacima RKB,
 • List nepokretnosti i Procjenu bančinog ovlašćenog procjenitelja ako je hipoteka na nepokretnosti sredstvo obezbjeđenja Plasmana,
 • Ostala dokumentacija prema potrebi.

OVERDRAFT KREDITI

Overdraft krediti predstavljaju dozvoljeni minus na tekućem računu Vaše firme. Obezbijedite dnevnu likvidnost firme uz rješenje koje Vam omogućava prevazilaženje trenutne neravnoteže u prilivima i odlivima u okviru tekućeg poslovanja Vaše firme.

 • Zahtjev za odobrenje kredita,
 • Lična karta, Statusna dokumentacija ( Rješenje o registraciji kod Privrednog Suda, Karton deponovanih potpisa, Važeći Statut, Rješenje o registraciji za PIB, Rješenje o registraciji za PDV ),
 • Potvrdu Poreske uprave Crne Gore da nemate dugovanja po osnovu poreza,
 • Izjavu o povezanim licima,
 • Komplete finansijskih iskaza za period od datuma registracije do posljednjeg dana okončane kalendarske godine,
 • Zaključni list (Bruto bilans) za posljednju kalendarsku godinu,
 • Potvrde o prometu, ili kartice prometa poslovnih računa kod drugih banaka,
 • Saglasnost klijenta za pristup podacima RKB,
 • List nepokretnosti i Procjenu bančinog ovlašćenog procjenitelja ako je hipoteka na nepokretnosti sredstvo obezbjeđenja Plasmana,
 • Ostala dokumentacija prema potrebi.

REVOLVING KREDITI

Revolving krediti su pravo rješenje za finansiranje povremenih potreba za dodatnim obrtnim sredstvima (širenja proizvodnje i prodaje, povećanje zaliha..) ili izmirenja tekućih obaveza. Koristite i vraćajte kreditna sredstva prema Vašim potrebama - sukcesivno ili jednokratno, u okviru kreditnog limita.

 • Zahtjev za odobrenje kredita,
 • Lična karta, Statusna dokumentacija ( Rješenje o registraciji kod Privrednog Suda, Karton deponovanih potpisa, Važeći Statut, Rješenje o registraciji za PIB, Rješenje o registraciji za PDV ),
 • Potvrdu Poreske uprave Crne Gore da nemate dugovanja po osnovu poreza,
 • Izjavu o povezanim licima,
 • Komplete finansijskih iskaza za period od datuma registracije do posljednjeg dana okončane kalendarske godine,
 • Zaključni list (Bruto bilans) za posljednju kalendarsku godinu,
 • Potvrde o prometu, ili kartice prometa poslovnih računa kod drugih banaka,
 • Saglasnost klijenta za pristup podacima RKB,
 • List nepokretnosti i Procjenu bančinog ovlašćenog procjenitelja ako je hipoteka na nepokretnosti sredstvo obezbjeđenja Plasmana,
 • Ostala dokumentacija prema potrebi.