Debitna kartica može biti izdata svim fizičkim licima koji imaju otvoren tekući račun i ostvaruju prilive preko Banke (plate, penzije, samostalne uplate i dr.). Klijent može raspolagati sredstvima do iznosa novca raspoloživog na svom tekućem računu ili do iznosa odobrenog limita.

MASTERCARD

DEBITNA KARTICA

Mastercard® debitna kartica je platna i identifikaciona kartica vezana za Vaš transakcioni račun. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga i podizanje novca na bankomatima sa oznakom Mastercard, do iznosa raspoloživog na računu.

Najbrže Beskontaktno (Contactless) plaćanje

Jednostavno i brzo plaćanje bez provlačenja kartice i bez unosa PIN-a moguće je za sve transakcije do 25€. Beskontaktno plaćanje moguće je na POS terminalima koji podržavaju Mastercard beskontaktnu tehnologiju.

Uvijek dostupan novac

Možeš raspolagati sredstvima sa svog tekućeg računa, 24 časa dnevno - 365 dana u godini, bilo da si u zemlji ili u inostranstvu a u svakom trenutku ti je dostupna i široka mreža bankomata Prve Banke CG.

Plaćanje putem interneta

Mastercard debitnom karticom Prve banke CG, možeš plaćati proizvode i usluge putem interneta

VISA Electron

DEBITNA KARTICA

Visa debitna kartica je platna i identifikaciona kartica vezana za Vaš transakcioni račun. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga i podizanje novca, kupovinu na Internetu.

Za izdavanje debitnih kartica možete aplicirati u bilo kojoj od poslovnica Prve banke CG. Neophodno je dostaviti uredno popunjenu i ovjerenu pristupnicu za određeni brend platne kartice, kao i fotokopiju lične karte. Klijent može podnijeti zahtjev za besplatno izdavanje jedne ili obje debitne kartice.

Izdavanje kartice Besplatno
Mjesečno održavanje kartice (po kartici) 0,50 €
Članarina za dodatnu karticu 0,50 €
Podizanje gotovine sa bankomata Prve banke 0,25% (min.0,25 €)
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka 2,00% (min. 2,00 €)
Podizanje gotovine na bankomatima van Crne Gore 2,00% (min. 2,00 €)
Isplata gotovine na šalteru Prve banke 0,25% (min.0,25 €)
Isplata gotovine na šalteru druge banke 2,00 % (min. 5,00 €)
Zamjena plastike 5,00 €
Otkaz kartice Besplatno
Ranije reizdavanje 10,00 €
Neopravdana reklamacija 10,00 €
SMS servis za slanje obavještenja o autorizovanim transakcijama 0,70 € mjesečno – nezavisno od broja kartica priključenih na servis
Dnevni limit na ATM 500,00 €
Dnevni limit na POS 500,00 €

U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni Korisnik dužan je odmah usmeno (broj Call centra 19891), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno, obavijestiti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prve banke CG, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141. Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni Korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.