Debitna kartica može biti izdata svim fizičkim licima koji imaju otvoren transakcioni račun za nacionalne platne transakcije i ostvaruju prilive preko Banke (plate, penzije, samostalne uplate i dr.). Klijent može raspolagati sredstvima do iznosa novca raspoloživog na svom transakcionom računu za nacionalne platne transakcije ili do iznosa odobrenog limita.
Kontakt telefon za podršku korisnicima kartica Prve banke je +382 20 445 217.

MASTERCARD®

DEBITNA KARTICA

Mastercard® debitna kartica je platna i identifikaciona kartica vezana za tvoj transakcioni račun za nacionalne platne transakcije. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga i podizanje novca na bankomatima sa oznakom Mastercard, do iznosa raspoloživog na računu.

Najbrže Beskontaktno (Contactless) plaćanje

Jednostavno i brzo plaćanje bez provlačenja kartice i bez unosa PIN-a moguće je za sve transakcije do 40€. Beskontaktno plaćanje moguće je na POS terminalima koji podržavaju Mastercard beskontaktnu tehnologiju.

Uvijek dostupan novac

Možeš raspolagati sredstvima sa svog transakcionog računa za nacionalne platne transakcije, 24 časa dnevno - 365 dana u godini, bilo da si u zemlji ili u inostranstvu, a u svakom trenutku ti je dostupna i široka mreža bankomata Prve Banke CG.

Plaćanje putem interneta

Mastercard debitnom karticom Prve banke CG, možeš plaćati proizvode i usluge putem interneta

VISA Electron

DEBITNA KARTICA

Visa debitna kartica je platna i identifikaciona kartica vezana za tvoj transakcioni račun. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga i podizanje novca, kupovinu na Internetu.

Za izdavanje debitnih kartica možeš aplicirati u bilo kojoj od poslovnica Prve banke CG. Neophodno je dostaviti uredno popunjenu i ovjerenu pristupnicu za određeni brend platne kartice, kao i fotokopiju lične karte. Klijent može podnijeti zahtjev za besplatno izdavanje jedne ili obje debitne kartice.

Upoznaj se sa najvažnijim sigurnosnim preporukama i načinom zaštite ličnih podataka

Izdavanje kartice Besplatno
Mjesečna članarina za osnovnu karticu 0,50€
Mjesečna članarina za dodatnu karticu 0,50€
Podizanje gotovine na bankomatima Prve banke Bez naknade
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu 2,00% (min. 3,00€) po transakciji
Isplata gotovine na POS terminalu druge banke u zemlji i inostranstvu 2,50% (min. 5,00€) po transakciji
Zamjena plastike 5,00€
Gašenje kartice Bez naknade
Redovno reizdavanje 1,50€
Prijevremeno reizdavanje 10,00€
Neosnovana reklamacija 10,00€
Promjena PIN-a na bankomatu 1,00€ po transakciji
Provjera stanja na bankomatu 0,40€ po transakciji
SMS obavještenje o odlivu po kartici 0,70€ mjesečno
Dinamička konverzija ino valuta - na bankomatima Prve banke za korisnike inostranih Mastercard i VISA kartica u stranoj valuti 10% po transakciji
Access fee/Surcharge fee - podizanje gotovine na bankomatima Prve banke za korisnike inostranih Mastercard i VISA kartica 4,99€ po transakciji
Dnevni limit na ATM 500,00€
Dnevni limit na POS 500,00€

U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni Korisnik dužan je odmah usmeno (broj Call centra 19891 / +382 20 445 217), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno, obavijestiti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prve banke CG, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141. Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni Korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.