30.11.-0001

Prva banka CG podržala NVO „Istraživački medijski centar“


Prva banka CG je podržala jedanaesti Međunarodni naučni skup „Crnogorski medijski dijalozi“ koji se održao od 25-27. Maja 2018.godine u Ulcinju. Tema skupa, koji je okupio  više od 80 učesnika iz Gore Crne i inostranstva bila je: „Mediji i manjine - standardi i praksa (Kulturološki aspekti)“.

×