Plaćaj i do 36 rata bez kamate!

Koristi našu unaprijeđenu Mastercard® ekološku kreditnu karticu za kupovinu na rate širom zemlje, u inostranstvu ili putem interneta!

MONTE RATA

MASTERCARD KREDITNA KARTICA NA RATE

Namijenjena je svim klijentima koji primaju zaradu putem transakcionog računa za nacionalne platne transakcije u Prvoj banci i koji su kreditno sposobni.

Kupovina proizvoda i usluga na više mjesečnih rata u vrijednosti od 30 do 10.000€*

*u zavisnosti od odobrenog limita

Podizanje gotovine na bankomatima i šalterima (koji imaju terminale za plaćanje karticama) u zemlji i inostranstvu uz otplaćivanje na rate

Plaćanje proizvoda i usluga na rate na svim prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu, kao i putem interneta


Iskoristi sve prednosti koje pruža MONTE RATA!

Sada možeš plaćati do 36 rata bez kamate, ostvariti povrat novca** kao i 6 mjeseci besplatne članarine***.


** prvih 30 postojećih ili novih korisnika, fizičkih lica, koji u periodu od 18.12.2023. do 31.03.2024. godine izvrše najviše jednu transakciju Mastercard karticom na rate Prve banke u iznosu većem od 1.200,00€, dobijaju povraćaj sredstava na račun kartice u iznosu od 50,00€. Povraćaj sredstava može se ostvariti samo jednom za vrijeme promotivnog perioda i biće isplaćen u roku od 15 dana od dana ispunjenja navedenog uslova.

*** sva fizička lica koja u periodu od 18.12.2023. do 31.03.2024. godine podnesu zahtjev za izdavanje Mastercard kartice na rate Prve banke, prvih 6 mjeseci neće plaćati mjesečnu članarinu za karticu, koja ne uključuje održavanje transakcionog računa.

Obavještenje o promotivnoj kampanji “MONTE RATA”


Korišćenje je jednostavno – na prodajnom mjestu, prilikom plaćanja ukupni iznos računa će se automatski podijeliti na sljedeći način:

• od 30 do 150€ na 3 mjesečne rate;
• od 150 do 200€ na 6 mjesečnih rata;
• od 200 do 400€ na 9 mjesečnih rata;
• od 400 do 800€ na 12 mjesečnih rata;
• od 800 do 1.200€ na 18 mjesečnih rata;
• od 1.200 do 2.000€ na 24 mjesečne rate;
• preko 2.000€ na 36 mjesečnih rata.

Potrebna dokumentacija:

• Lična karta;
• Pristupnica za izdavanje kartice;
• Potvrda o visini primanja uz 3 posljednje platne liste;
• Administrativna zabrana na primanja.


Kontakt telefon za podršku korisnicima kartica Prve banke je +382 20 445 217.

Upoznaj se sa najvažnijim sigurnosnim preporukama i načinom zaštite ličnih podataka

Otvaranje Besplatno
Članarina za osnovnu karticu 2,00€ mjesečno
Članarina za dodatnu karticu 2,00€ mjesečno
Podizanje gotovine na bankomatima Prve banke 2,00% (min. 2,00€) po transakciji
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu 3,00% (min. 4,00€) po transakciji
Podizanje gotovine na šalterima drugih banaka u zemlji i inostranstvu 3,00% (min. 5,00€) po transakciji
Zamjena plastike 5,00€
Gašenje kartice bez naknade
Redovno reizdavanje 1,50€
Prijevremeno reizdavanje 10,00€
Provjera stanja na bankomatu 0,40€ po transakciji
Promjena PIN-a na bankomatu 1,00€ po transakciji
Neosnovana reklamacija 10,00€
SMS obavještenje o odlivu po kartici 0,70€ mjesečno
Dinamička konverzija ino valuta - na bankomatima Prve banke za korisnike inostranih Mastercard i VISA kartica u stranoj valuti 10% po transakciji
Access fee/Surcharge fee - podizanje gotovine na bankomatima Prve banke za korisnike inostranih Mastercard i VISA kartica 4,99€ po transakciji
Naknade za podjelu na rate po transakciji  
Iznosi od 30,00€ do 150,00€ 1,00€ po rati - 3 rate
Iznosi od 150,01€ do 200,00€ 2,00€ po rati - 6 rata
Iznosi od 200,01€ do 400,00€ 2,00€ po rati - 9 rata
Iznosi od 400,01€ do 800,00€ 3,00€ po rati - 12 rata
Iznosi od 800,01€ do 1.200,00€ 3,00€ po rati - 18 rata
Iznosi od 1.200,01€ do 2.000,00€ 4,00€ po rati - 24 rate
Iznosi preko 2.000,01€ 5,00€ po rati - 36 rata
U slučaju gubitka ili krađe kartice, osnovni i/ili dodatni korisnik dužan je odmah usmeno (broj Call centra 19891), a najkasnije u roku od 2 dana pismeno, obavijestiti bilo koju poslovnicu Banke ili na adresu Prve banke CG, 81000 Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141. 
Svu štetu koja je nastala kao posljedica zloupotrebe izgubljene ili ukradene kartice snosi osnovni Korisnik, do trenutka kada Banka primi pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice.